Ziemowit Franaszek

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu z 1995 roku. Od 1996 roku pracownik Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodentologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z zakresu stomatologii ogólnej i stomatologii zachowawczej z endodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną ukierunkowaną na endodoncję, stomatologię zachowawczą i estetyczną. Zajmuje się również implantologią i protetyką.

Powrót do listy ekspertów