Zakładanie koferdamu

Kategoria: Endodoncja

Kurs: Wyposażenie niezbędne w leczeniu endodontycznym

Lekcja 2

Lekcja 2

 1. Wstęp
 2. Lekcja 2 - Wstęp

 3. Metoda pierwsza - najpierw klamra, później guma
 4. Lekcja 2 - Metoda pierwsza - najpierw klamra, później guma

 5. Metoda druga - najpierw guma, później klamra
 6. Lekcja 2 - Metoda druga - najpierw guma, później klamra

 7. Metoda trzecia - klamra razem z gumą
 8. Lekcja 2 - Metoda trzecia - klamra razem z gumą

 9. Klamra W56
 10. Lekcja 2 - Klamra W56

 11. Klamra W7
 12. Lekcja 2 - Klamra W7

 13. Klamry B1 i B2
 14. Lekcja 2 - Klamry B1 i B2