Urządzenia i narzędzia endodontyczne

Kategoria: Endodoncja

Kurs: Wyposażenie niezbędne w leczeniu endodontycznym

Lekcja 5

Lekcja 5

 1. Podział narzędzi ręcznych
 2. Lekcja 5 - Podział narzędzi ręcznych

 3. Giętkość narzędzi
 4. Lekcja 5 - Giętkość narzędzi

 5. Długość narzędzi ręcznych
 6. Lekcja 5 - Długość narzędzi ręcznych

 7. Narzędzia maszynowe
 8. Lekcja 5 - Narzędzia maszynowe

 9. Endomotor
 10. Lekcja 5 - Endomotor

 11. Praca narzędziami maszynowymi
 12. Lekcja 5 - Praca narzędziami maszynowymi

 13. Zalety stosowania narzędzi maszynowych
 14. Lekcja 5 - Zalety stosowania narzędzi maszynowych

 15. Narzędzia ultradźwiękowe
 16. Lekcja 5 - Narzędzia ultradźwiękowe

 17. Endometr
 18. Lekcja 5 - Endometr

 19. Narzędzia przydatne i niezbędne
 20. Lekcja 5 - Narzędzia przydatne i niezbędne