Spis treści

 1. Wprowadzenie do endodoncji
 2. Wyposażenie niezbędne w leczeniu endodontycznym
 3. Opracowanie kanałów korzeniowych
 4. Wypełnienie kanałów korzeniowych
 5. Powikłania w leczeniu endodontycznym
 6. Wkłady koronowo-korzeniowe
 7. Nowoczesne metody w chirurgii stomatologicznej
 8. Implantoprotetyka
 9. Zatrzymane kły
 10. Wkłady koronkowo-korzeniowe
 11. Mosty adhezyjne
 12. Protezy osiadajacące i prace kombinowane
 13. Szynowanie
 14. Prace Stałe
 15. Wybielanie
 16. Estetyka nowoczesnych wypełnień kompozytowych
 17. Korekta kształtu zębów w odcinku przednim
 18. Estetyka na co dzień


Wprowadzenie do endodoncji

W kursie zostały omówione podstawowe wiadomości z zakresu endodoncji. Poruszono tematy związane z istotą endodoncji, a także budową systemu kanałowego. Szczególny nacisk położono na wywiad oraz badanie ogólnolekarskie i stomatologiczne. Wyjaśniono na przykładach rolę pantomogramu, zdjęcia zębowego oraz radiowizjografii w leczeniu endodontycznym. Przedstawiono główne powikłania oraz przyczyny niepowodzenia w leczeniu endodontycznym.

Lekcja 1 - Diagnostyka
W lekcji przedstawiono cel oraz zakres leczenia endodontycznego. Zaprezentowano anatomię systemu kanałowego oraz elementy diagnostyki, czyli wywiad i badanie ogólnomedyczne, a w szczególności stomatologiczne.

Lekcja 2 - RTG w endodoncji
W lekcji zaprezentowano elementy diagnostyki obrazowej w endodoncji oraz przedstawiono informacje, jakich może dostarczyć. Opisano również podstawowe powikłania, które mogą wystąpić podczas leczenia endodontycznego.

 

rejestracja

Zarejestruj się już dziś!

Dołącz do serwisu dentalmentor.pl i uzyskaj dostęp do:

 • 99 lekcji  zebranych w kategoriach: endodoncja, protetyka, stomatologia estetyczna z zachowawczą i chirurgia z implantologią
 • 126 punktów edukacyjnych
 • Kontaktu z ekspertami w trybie indywidualnym
 • Konsylium stomatologicznego, w którym skonsultujesz trudne przypadki kliniczne
 • Biblioteki artykułów stomatologicznych
 • Forum dyskusyjnego dla dentystów
 • Kalendarium konferencji i kongresów branżowych
 • Strony - wizytówki Twojego gabinetu

Nieustannie publikujemy nowe materiały i dajemy możliwość zdobycia kolejnych punktów!

 

Wyposażenie niezbędne w leczeniu endodontycznym

W kursie przedstawiono zarówno sprzęt, narzędzia oraz urządzenia niezbędne podczas leczenia endodontycznego, jak i te, które w znacznym stopniu to leczenie ułatwiają. Zaprezentowano urządzenia służące do pracy w powiększeniu, zwracając szczególną uwagę na informacje pomocne w ich zakupie i dalszym użytkowaniu. Przedstawiono zarówno narzędzia ręczne, jak i maszynowe służące do opracowania kanałów, a także urządzenia elektroniczne, które są stosowane przy ich użyciu. Opisano elementy składowe koferdamu, zwracając szczególną uwagę na ich typy, ergonomię użycia oraz trwałość. W części praktycznej na modelu fantomowym zaprezentowano sposoby umieszczania koferdamu w jamie ustnej. Przedstawiono środki stosowane w leczeniu kanałowym, kładąc nacisk na wskazania dotyczące ich użycia oraz korzyści i zagrożenia płynące z ich stosowania.

Lekcja 1 - Elementy koferdamu
W lekcji zaprezentowano wszystkie elementy, które tworzą koferdam. Ponadto zwrócono uwagę, jakie rodzaje składników wybrać oraz co stanowi o ich jakości.

Lekcja 2 - Zakładanie koferdamu
W lekcji przedstawiono sposoby umieszczania koferdamu w jamie ustnej. Opisano również podstawowe rodzaje klamer w zależności od sytuacji klinicznej oraz technik zakładania koferdamu

Lekcja 3 - Lupy i mikroskopy
W lekcji opisano sprzęt umożliwiający pracę w powiększeniu, w szczególności mikroskopy zabiegowe. Zwrócono również uwagę na współpracę asysty oraz na zalety pracy z mikroskopem.

Lekcja 4 - Płyny i leki dokanałowe
W lekcji zaprezentowano właściwości środków służących do dezynfekcji kanałów korzeniowych. Opisano również płyny i preparaty pomocne w mechanicznym opracowaniu kanałów.

Lekcja 5 - Urządzenia i narzędzia endodontyczne
W lekcji przedstawiono rodzaje narzędzi ręcznych, a także podstawowe zasady pracy narzędziami maszynowymi z omówieniem ich zalet. Opisano również urządzenia używane podczas leczenia endodontycznego, takie jak endometr czy endomotor.

 

Opracowanie kanałów korzeniowych

W kursie przedstawiono zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane zasady, których należy przestrzegać podczas opracowywania kanału korzeniowego. Opisano, jakich informacji szukać na zdjęciu RTG, aby opracowanie było łatwiejsze i bezpieczniejsze. Zaprezentowano także, jak przygotować ząb do opracowania, a także wyjaśniono krok po kroku wszystkie etapy opracowania kanału korzeniowego – począwszy od uzyskania prostoliniowego dostępu, poprzez fazę negocjacji, a skończywszy na właściwym opracowaniu kanału. Uzyskanie prostoliniowego dostępu ukazano w formie prezentacji w powiększonym polu widzenia, podobnie jak fazę negocjacji z pierwszym pomiarem endometrem. Przedstawiono technikę pracy zarówno narzędziami ręcznymi, jak i maszynowymi, zwracając szczególną uwagę na stosowane sekwencje narzędzi w zależności od sytuacji klinicznej. Następnie przedstawiono w formie prezentacji w jamie ustnej pacjenta opracowanie zęba dwukanałowego – od jego przygotowania do całkowitego opracowania i osuszenia kanałów.

Lekcja 1 - Zasady opracowania kanałów korzeniowych
W lekcji przedstawiono podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się każdy lekarz w trakcie leczenia endodontycznego. Omówiono znaczenie zdjęcia RTG podczas opracowywania kanału oraz opisano początkowe fazy tego etapu leczenia endodontycznego.

Lekcja 2 - Metody i techniki opracowania kanałów korzeniowych cz. I
W lekcji pomówiono podstawowe techniki opracowywania kanałów korzeniowych, takich jak: technika step-back, technika step-down, technika hybrydowa, technika balanced force. Opisano również niestandardową metodę o nazwie „Suchy Lew”, w której użyto narzędzi maszynowych.

Lekcja 3 - Metody i techniki opracowania kanałów korzeniowych cz. II
W lekcji przedstawiono w formie prezentacji opracowanie kanału zęba 22. Ponadto wyróżniono opracowanie kanałów w kształcie litery „S”. Omówiono również użycie i technikę pracy narzędziami maszynowymi S5.

Lekcja 4 - Dostęp prostoliniowy – prezentacja
W lekcji przedstawiono w formie prezentacji bardzo ważny, a często pomijany przez lekarzy, etap opracowania kanałów, czyli uzyskanie bezpośredniego dostępu. Uczestnik lekcji, obserwując użycie różnych narzędzi, dowie się, jak prawidłowo wykonać ten etap.

Lekcja 5 - Opracowanie kanałów zęba 25 – prezentacja
W lekcji omówiono w formie prezentacji opracowanie kanałów korzeniowych zęba 25 – od znieczulenia pacjenta do osuszenia opracowanych kanałów. Każdy etap przedstawiony w postaci filmu z zabiegu pozwoli uczestnikowi zaobserwować technikę pracy zarówno narzędziami ręcznymi, jak i maszynowymi.

 

Wypełnienie kanałów korzeniowych

W kursie przedstawiono istotę ostatniego etapu leczenia endodontycznego, jakim jest wypełnienie kanałów korzeniowych. Opisano anatomię systemu kanałów korzeniowych, kładąc szczególny nacisk na budowę, położenie i sposoby lokalizacji otworu fizjologicznego, którego podczas wypełniania nie można przekroczyć. Zwrócono również uwagę na końcowy odcinek kanału głównego – na jego podział i zakończenie w postaci delty korzeniowej. Przedstawiono w formie prezentacji wszystkie obecnie stosowane metody wypełniania kanałów korzeniowych. Począwszy od kondensacji bocznej na zimno, będącej obecnie „złotym standardem” w endodoncji i która jest najczęściej wykonywana przez lekarzy ogólnie praktykujących, poprzez kondensację pionową metodą fali ciągłej, która wymaga użycia jedynie gorącego pluggera i która jest dobrą opcją pośrednią, jeśli chce się rozłożyć w czasie zakup zestawu do termicznego wypełniania kanałów, a skończywszy na metodzie hybrydowej wykorzystującej zarówno gorący plugger, jak i metody iniekcyjne dostarczania do kanału uplastycznionej gutaperki, tworzące razem metodę, która jest najczęściej wykonywana przez lekarzy specjalizujących się w leczeniu endodontycznym. Omówiono także materiały i narzędzia używane do wypełniania kanałów korzeniowych. Przedstawiono błędy powstające w trakcie wypełniania, zwracając szczególną uwagę na aspekty kliniczne obserwowanego na zdjęciu kontrolnym przepchnięcia materiału poza wierzchołek.

Lekcja 1 - Zasady pracy oraz instrumentarium cz. I
W lekcji opisano cel wypełnienia kanałów korzeniowych, metody pomiaru ich długości oraz budowę systemu kanałowego. Omówiono metody wypełniania kanałów zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Lekcja 2 - Zasady pracy oraz instrumentarium cz. II
W lekcji zaprezentowano właściwości materiałów do wypełnień i uszczelniaczy, a także narzędzia niezbędne podczas wypełniania kanałów korzeniowych. Omówiono również błędy, które mogą się pojawić podczas wypełnienia kanałów, kładąc szczególny nacisk na przepchnięcie materiału wypełniającego poza wierzchołek radiologiczny.

Lekcja 3 - Kondensacja boczna na zimno
W lekcji zaprezentowano zasady wypełnienia kanału metodą kondensacji bocznej na zimno oraz niezbędne instrumentarium. W formie prezentacji przedstawiono każdy etap wykonania tej techniki.

Lekcja 4 - Metoda kondensacji za pomocą gorącego pluggera
W lekcji przedstawiono w formie prezentacji na modelu fantomowym użycie systemu B do kondensacji pionowej gutaperki na ciepło. Zaprezentowano również dopełnienie kanału, używając tego właśnie systemu.

Lekcja 5 - Metoda hybrydowa
W lekcji zaprezentowano metodę wypełniania kanałów na ciepło – zarówno przy użyciu systemu B, jak i systemu Obtura. W formie prezentacji w jamie ustnej pacjenta przedstawiono poszczególne etapy użycia obu systemów oraz podsumowano metody termiczne wypełnienia kanałów.

 

Powikłania w leczeniu endodontycznym

W kursie zostały opisane najczęstsze powikłania zdarzające się podczas leczenia endodontycznego. Uczestnik kursu dowie się, jak usunąć złamane narzędzie za pomocą jednej z trzech metod – z zastosowaniem trepanów, przy użyciu ultradźwięków oraz poprzez tzw. metodę „na igłę”. Opisano instrumentarium niezbędne do wykonania zabiegu, a także w formie prezentacji – samą technikę usunięcia narzędzia. W kursie zamieszczono również informacje na temat powikłań dotyczących bezpośrednio tkanek otaczających ząb, a więc opisano zarówno działanie środka dewitalizującego poza docelowym obszarem jego działania, jak i postępowanie, które powinno być wykonywane, według obecnego stanu wiedzy, w miejsce metod mortalnych. Zamieszczono również informacje na temat unikania, zaopatrywania i leczenia stanu po przepchnięciu podchlorynu sodu do tkanek okołowierzchołkowych. W kursie zaprezentowano powstałe jatrogennie połączenie pomiędzy jamą zęba a otaczającymi je tkankami, czyli perforację. Opisano przyczyny i sposoby ich wykrywania. Uczestnik kursu dowie się, jak postępować z różnymi perforacjami w zależności od stopnia zaawansowania i czasu ich powstania. W formie prezentacji na modelu fantomowym została przedstawiona technika wykonania zabiegu.

Lekcja 1 - Usuwanie złamanych narzędzi endodontycznych cz. I
W kursie zostały opisane wskazania do usuwania złamanych narzędzi. Przedstawiono wykonanie dostępu oraz obejścia złamanego narzędzia. Opisano metodę usuwania narzędzi za pomocą trepanów.

Lekcja 2 - Usuwanie złamanych narzędzi endodontycznych cz. II
W lekcji została przedstawiona w formie prezentacji na modelu fantomowym metoda usuwania złamanych narzędzi kanałowych metodą „na igłę” oraz metoda przy użyciu ultradźwięków. Opisano narzędzia niezbędne do wykonania tych metod oraz przedstawiono technikę ich używania.

Lekcja 3 - Perforacje
W lekcji zaprezentowano przyczyny, diagnostykę i rodzaje perforacji oraz sposoby ich zamykania w zależności od umiejscowienia. Opisano materiały stosowane do zamykania perforacji. W formie prezentacji na modelu fantomowym pokazano zamykanie perforacji w dnie komory.

Lekcja 4 - Przepchnięcie podchlorynu do tkanek okołowierzchołkowych i dewitalizacja
Lekcja ukazuje alternatywę dla dewitalizacji zęba na pierwszej wizycie, czyli prawidłowe postępowanie zgodne ze współczesną wiedzą. Zaprezentowano również w formie studium przypadku sytuację przemieszczenia podchlorynu sodu poza otwór fizjologiczny, kładąc szczególny nacisk tak na postępowanie kliniczne, jak i farmakologiczne.

 

Wkłady koronowo-korzeniowe

W kursie opisano postępowanie z zębami, które zaopatrzone są wkładem koronowo-korzeniowym oraz dają objawy kliniczne i radiologiczne. Przedstawiono różne rodzaje wkładów wraz z opisaniem ich budowy i właściwości materiałów, z których zostały wykonane, w aspekcie sposobów ich usuwania. Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do usuwania wkładów oraz wskazania do alternatywnego postępowania do usuwania wkładów, czyli do resekcji. Zaprezentowano różne metody postępowania w zależności od postawionej diagnozy i od rodzaju wkładu, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo postępowania. Przedstawiono narzędzia niezbędne podczas zabiegu usuwania wkładów. W formie prezentacji na modelu fantomowym przedstawiono sposoby usuwania wkładów standardowych i lanych, zwracając szczególną uwagę na technikę aktywacji wkładów za pomocą ultradźwięków, oszczędne postępowanie w stosunku do tkanek miękkich oraz unikanie powikłań.

Lekcja 1 - Diagnostyka i postępowanie cz. I
W lekcji opisano źródło decyzji dotyczcych postępowania z wkładami koronowo-korzeniowymi, czyli badanie kliniczne i zdjęcie RTG. Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do usuwania wkładów. Zilustrowano postępowanie z wkładami lanymi oraz z wkładami z włókien szklanych.

Lekcja 2 - Diagnostyka i postępowanie cz. II
W lekcji przedstawiono alternatywę dla usunięcia wkładu koronowo-korzeniowego w trakcie leczenia zmian okołowierzchołkowych. Opisano również przypadki, w których kanał został wypełniony ćwiekiem srebrnym.

Lekcja 3 - Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych cz. I
W lekcji zaprezentowano główne zasady usuwania wkładów koronowo-korzeniowych. Przedstawiono narzędzia niezbędne do usuwania wkładów. Opisano wkłady lane i standardowe oraz metody ich usuwania.

Lekcja 4 - Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych cz. II
W lekcji opisano metody usuwania wkładów mosiężnych oraz lanych złożonych. Przedstawiono w formie przykładu klinicznego metodę usuwania wkładu koronowo-korzeniowego przez koronę protetyczną.

Lekcja 5 - Prezentacja usuwania wkładu standardowego i lanego
W lekcji przedstawiono w formie prezentacji na modelu fantomowym poszczególne etapy usuwania wkładu standardowego – od usunięcia wypełnienia po technikę użycia skalera. Uczestnik lekcji dowie się również, jak bezpiecznie usunąć wkład lany, jakich czynności należy unikać i w jaki sposób aktywować wkład.

 

rejestracja

Zarejestruj się już dziś!

Dołącz do serwisu dentalmentor.pl i uzyskaj dostęp do:

 • 99 lekcji  zebranych w kategoriach: endodoncja, protetyka, stomatologia estetyczna z zachowawczą i chirurgia z implantologią
 • 126 punktów edukacyjnych
 • Kontaktu z ekspertami w trybie indywidualnym
 • Konsylium stomatologicznego, w którym skonsultujesz trudne przypadki kliniczne
 • Biblioteki artykułów stomatologicznych
 • Forum dyskusyjnego dla dentystów
 • Kalendarium konferencji i kongresów branżowych
 • Strony - wizytówki Twojego gabinetu

Nieustannie publikujemy nowe materiały i dajemy możliwość zdobycia kolejnych punktów!

 

Nowoczesne metody w chirurgii stomatologicznej

Kurs zawiera informacje o obecnie stosowanych technikach w chirurgii stomatologicznej. Omówiono w nim badanie, przeciwwskazania i kwalifikacje do zabiegu. Opisano narzędzia, które spełniają współczesne wymogi chirurgii, która zwraca szczególną uwagę na przeprowadzenie zabiegu w jak najmniej traumatyczny dla tkanek sposób, a także chirurgiczne narzędzia ultradźwiękowe, które mają bardzo szerokie zastosowanie. Przedstawiono podział, właściwości fizyczne i biologiczne oraz zastosowanie materiałów używanych do augmentacji kości, które wraz z atraumatyczną techniką zabiegu zapewniają możliwość przeprowadzenia leczenia protetycznego z wyboru, którym jest implantacja. Opisano ogólne wskazania dla pacjenta, omówiono powikłania wraz z postępowaniem w razie ich wystąpienia, zawarto niezbędne elementy, jakie powinna zawierać dokumentacja medyczna. Na przykładzie ekstrakcji korzeni zębów przedtrzonowego i trzonowego pokazano atraumatyczną technikę wykonywania zabiegów oraz sposób aplikacji materiału augmentacyjnego. Pokazano techniki używania narzędzi oraz technikę wprowadzania materiału augmentacyjnego. Zaprezentowano zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba wraz z augmentacją – począwszy od cięcia, poprzez wykonanie dostępu do zmiany okołowierzchołkowej, odcięciu wierzchołka korzenia i wstecznym wypełnieniu kanału, a na wprowadzeniu materiału i odpowiednim szyciu tkanek miękkich skończywszy.

Lekcja 1 - Zasady i planowanie atraumatycznych ekstrakcji z augmentacją kości cz. I
W lekcji oprócz omówienia wywiadu lekarskiego przedstawiono wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu ekstrakcji, zarówno ogólne, jak i miejscowe. Zaprezentowano narzędzia chirurgiczne, takie jak periotomy, luksatory i narzędzia ultradźwiękowe

Lekcja 2 - Zasady i planowanie atraumatycznych ekstrakcji z augmentacją kości cz. II
W lekcji zaprezentowano współczesne materiały do augmentacji kości, w tym Easy-Graft. Omówiono ogólne zasady postępowania chirurgicznego od techniki cięcia do zakładania szwów. Omówiono wskazania pozabiegowe dla pacjenta, możliwe powikłania i sposoby radzenia sobie z nimi oraz dokumentację medyczną zabiegu.

Lekcja 3 - Atraumatyczne usunięcie korzeni zębów 14 i 27 z augmentacją kości
W lekcji przedstawiono w formie prezentacji w jamie ustnej pacjenta techniki atraumatycznego usunięcia korzeni zębów wraz z przygotowaniem miejsca pod przyszłą implantację. W przypadku ekstrakcji korzenia zęba 27 augmentacji dokonano ze względu na bliskość zatoki szczękowej.

Lekcja 4 - Resekcja korzenia zęba 15 z augmentacją kości
W lekcji opisano w formie prezentacji w jamie ustnej pacjenta zabieg resekcji ze wstecznym wypełnieniem kanału materiałem ProRoot MTA. Jama poresekcyjna została wypełniona materiałem Easy-Graft.

 

Implantoprotetyka

Kurs składa się w zasadzie z dwóch części – chirurgicznej i protetycznej, które razem stanowią nierozerwalną całość. W części chirurgicznej omówiono zjawisko osteointegracji, podstawę istnienia implantoprotetyki. Opisano elementy współczesnych wszczepów. Zaprezentowano elementy diagnostyki i kwalifikacji do zabiegu, począwszy od wywiadu i przeciwwskazań ogólnych, poprzez badanie radiologiczne i określenie wielkości wszczepu, skończywszy na opisaniu narzędzi i samego zabiegu implantacji na przykładzie różnych przypadków klinicznych. W postaci prezentacji w jamie ustnej pacjenta omówiono zabieg wszczepienia implantów w miejscu 46 i 47. Przedstawiono analizę przypadku, a zabieg przeprowadzono z pomocą szablonu chirurgicznego. W części protetycznej omówiono poszczególne elementy filaru protetycznego wraz z pozostałymi częściami uzupełnienia w zależności od rodzaju braków zębowych. Szczególny nacisk położono na planowanie uzupełnienia oraz na komunikację z pacjentem nie tylko w fazie przedprotetycznej, ale również w fazie wizyt kontrolnych, co w dużej mierze stanowi o sukcesie leczenia. Na prezentacjach w jamie ustnej pacjenta przedstawiono wykonanie uzupełnienia, bazując na wyciskach pobranych metodą łyżki otwartej i zamkniętej, opisując każdą z metod wraz z ich zaletami i wadami. Przedstawiono również dwie różne metody postępowania dotyczące tego samego zęba w zależności od sytuacji klinicznej. W jednej ze względu na dobre warunki zaprezentowano implantację natychmiastową, a w drugiej ze względu na dużą zmianę okołowierzchołkową i powikłane gojenie – implantację odroczoną.

Lekcja 1 - Zasady i procedury implantacji cz. I
W lekcji zostały zamieszczone informacje na temat istoty implantoprotetyki, czyli o osteointegracji. Zaprezentowano budowę wszczepu i opisano poszczególne jego elementy oraz materiał, z którego został zrobiony. Przedstawiono wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu implantacji.

Lekcja 2 - Zasady i procedury implantacji cz. II
W lekcji przedstawiono sposoby badania wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego oraz kryteria doboru wielkości implantu. Opisano wymagania i zalety implantacji natychmiastowej. Zaprezentowano kilka przypadków zastosowania implantów w różnych sytuacjach klinicznych.

Lekcja 3 - Zabieg wszczepienia implantów w pozycji 46 i 47
W lekcji zawarto w postaci prezentacji w jamie ustnej pacjenta zabieg umieszczenia wszczepów w miejscu 46 i 47 z pomocą szablonu chirurgicznego. Przedstawiono każdy etap zabiegu, począwszy od analizy przypadku z doborem wielkości implantu, poprzez sam zabieg umieszczenia wszczepu, skończywszy na szyciu tkanek miękkich.

Lekcja 4 - Zasady odbudowy na wszczepach
W lekcji zostały przedstawione rodzaje uzupełnień opartych na wszczepach oraz opisano poszczególne ich części. Zaprezentowano problematykę komunikacji z pacjentem, a szczególnie w fazie przedprotetycznej, opisano możliwe powikłania, a także zamieszczono informację na temat wizyt kontrolnych.

Lekcja 5 - Procedury kliniczne i laboratoryjne uzupełnień stałych
Lekcja stanowi uniwersalne, skoncentrowane kompendium na temat uzupełnień stałych na wszczepach. Przedstawiono krok po kroku każdą czynność, jaką powinni na danym etapie wykonać technik i lekarz.

Lekcja 6 - Korony w pozycji 24 i 25
W lekcji przedstawiono w postaci prezentacji w ustach pacjenta odbudowę implantoprotetyczną w miejscu 24 i 25. Podkreślono rozwiązania w przypadku, gdy dwie w zasadzie oddzielne prace implantoprotetyczne znajdują się obok siebie i wykonywane są jednoczasowo. Wycisk pobrano metodą łyżki otwartej.

Lekcja 7 - Korona w pozycji 37
W lekcji przedstawiono przypadek, w którym odbudowa implantoprotetyczna znajduje się na końcu łuku. Wycisk pobrano metodą łyżki zamkniętej.

Lekcja 8 - Implantacja w miejscu 22 – przypadki kliniczne
W lekcji przedstawiono implantację po sterowanej regeneracji tkanek i natychmiastową w miejscu 22. Ten sam rejon odbudowy, natomiast różne postępowanie stanowi porównanie obu metod leczenia.

 

Zatrzymane kły

W kursie został omówiony chirurgiczny aspekt leczenia zatrzymanych kłów. Przedstawiono przyczyny zarówno ogólne, jak i miejscowe powstawania zatrzymanych kłów. Opisano prawidłowe umiejscowienie oraz drogę wyżynania kła, a także diagnostykę oraz kryteria stanu patologicznego. Omówiono, jak w sposób znormalizowany opisać na zdjęciu pantomograficznym wykonywanym rutynowo położenie oraz rokowanie zatrzymanego kła. W formie prezentacji przedstawiono zabieg odsłonięcia całkowicie zatrzymanego kła, który stanowi przygotowanie do leczenia ortodontycznego i stanowi pierwszy etap leczenia chirurgiczno-ortodontycznego.

Lekcja 1 - Etiologia, diagnostyka i postępowanie cz. I
W lekcji przedstawiono definicję oraz przyczyny ogólne i miejscowe zębów zatrzymanych. Opisano drogę wyżynania kłów stałych oraz kryteria ich rozpoznawania.

Lekcja 2 - Etiologia, diagnostyka i postępowanie cz. II
W lekcji zaprezentowano kryteria położenia zatrzymanego kła. Opisano powikłania oraz możliwości leczenia w zależności od sytuacji klinicznej

Lekcja 3 - Zabieg odsłonięcia zatrzymanego kła
W lekcji zaprezentowano w formie prezentacji krok po kroku pierwszy etap leczenia chirurgiczno-ortodontycznego, którym jest zabieg wytworzenia toru wyżynania dla całkowicie zatrzymanego kła. Zaprezentowano każdy etap leczenia – począwszy od utworzenia płata śluzówkowo okostnowego, a skończywszy na szyciu rany.

 

Wkłady koronowo-korzeniowe

Kurs zawiera przypomnienie najważniejszych zasad preparacji zęba pod wkład koronowo-korzeniowy oraz przegląd najnowszych metod i dostępnych na rynku wkładów standardowych.
Odpowiada na pytanie, kiedy wykonywać odbudowę na wkładzie i czy lepiej wybrać wkład standardowy, czy lany wkład metalowy.
Dzięki informacjom zawartym w kursie można ograniczyć liczbę niepowodzeń w praktyce stomatologicznej do minimum, cenne wskazówki praktyczne i konkretne przykłady wraz ze szczegółowym opisem i warsztatowym instruktażem umożliwią efektywne wykonanie odbudowy na wkładzie.
Kurs podpowiada, jak preparować ząb pod wkład koronowo-korzeniowy oraz jaki cement wybrać, aby wkład odpowiednio się trzymał. Odpowiada też na pytanie, jak działać w przypadku nagłym. Pokazana jest odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego krok po kroku, czyli instruktaż, jak pomóc pacjentowi na pierwszej wizycie w sposób łatwy i szybki. Kurs zawiera szczegółowe informacje i prezentację metody naprawy wkładu koronowo-korzeniowego.

Lekcja 1 – Wkłady koronowo-korzeniowe
Kiedy wybrać wkład lany, a kiedy standardowy?
Jakie zęby klasyfikują się do wykonania wkładu koronowo-korzeniowego?
Jakie są przyczyny niepowodzeń w trakcie lub po leczeniu, jak ich uniknąć?

Lekcja 2 – Standardowe wkłady koronowo-korzeniowe cz. 1
Standardowe wkłady koronowo–korzeniowe. Czym kierować się w wyborze najlepszego?

Lekcja 3 – Standardowe wkłady koronowo-korzeniowe cz. 2
Odbudowa zęba na wkładzie standardowym na przykładzie 3 przypadków. Postępowanie krok po kroku.

Lekcja 4 – Preparacja i cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych z włókna szklanego
Jak prawidłowo preparować pod wkład na przykładzie użytego wkładu standardowego Easy Post.
Jak przygotować wkład do cementowania?

Lekcja 5 – Odbudowa złamanego zęba na wkładzie z włókna szklanego
Odbudowa złamanego zęba na przykładzie 2 przypadków. Odbudowa wkładem z włókna szklanego Rebilda Post (VOCO).

Lekcja 6 – Naprawa wkładów koronowo-korzeniowych cz. 1
Z czego składa się system do naprawy wkładów koronowo-korzeniowych?
Jakie przypadki nadają się do „naprawy”?
Schemat procedury naprawy krok po kroku.

Lekcja 7 – Naprawa wkładów koronowo-korzeniowych cz. 2
Utrata retencji uzupełnień protetycznych opartych na elementach precyzyjnych i co dalej?
Naprawa „zatrzasków” krok po kroku.

 

rejestracja

Zarejestruj się już dziś!

Dołącz do serwisu dentalmentor.pl i uzyskaj dostęp do:

 • 99 lekcji  zebranych w kategoriach: endodoncja, protetyka, stomatologia estetyczna z zachowawczą i chirurgia z implantologią
 • 126 punktów edukacyjnych
 • Kontaktu z ekspertami w trybie indywidualnym
 • Konsylium stomatologicznego, w którym skonsultujesz trudne przypadki kliniczne
 • Biblioteki artykułów stomatologicznych
 • Forum dyskusyjnego dla dentystów
 • Kalendarium konferencji i kongresów branżowych
 • Strony - wizytówki Twojego gabinetu

Nieustannie publikujemy nowe materiały i dajemy możliwość zdobycia kolejnych punktów!

 

Mosty adhezyjne

Kurs zawiera wszelkie potrzebne informacje, przydatne przy odbudowach mostami adhezyjnymi i kompozytowymi.
W wielu przypadkach odbudowa protetyczna, przy pomocy mostów metal – ceramika lub przy użyciu implantów jest dla naszych pacjentów z różnych przyczyn niemożliwa.
Użycie odbudowy na włóknie szklanym, mostów adhezyjnych i kompozytowych wydaje się w takich momentach dobrodziejstwem.
Kurs prezentuje szczegółowo etapy postepowania w przypadku odbudowy metodą pośrednią i bezpośrednią,porównuje obydwie metody.
Rozwiązanie, które dla wielu z nas wydawało się do tej pory tymczasowym i nietrwałym, przy obecnym zaawansowaniu systemów łączących może okazać się bardzo trwałe i estetyczne.
Kurs prezentuje krok po kroku schemat postępowania przy wykonywaniu tego typu odbudowy.
Przełamanie pewnych stereotypów pozwoli nam na wzbogacenie oferty usług stomatologicznych o rozwiązanie szybkie i bardziej przyjazne dla kieszeni pacjenta. Jak się okaże po przeanalizowaniu zawartości lekcji, rozwiązanie to być może nie jest tak czasochłonne i trudne, jak do tej pory się wydawało.

Lekcja 1 - Uzupełnianie pojedynczych braków mostami adhezyjnymi na włóknie szklanym. Metoda pośrednia cz. 1
Zalety mostów kompozytowych.
Metoda pośrednia wykonania mostów adhezyjnych.

Lekcja 2 - Uzupełnianie pojedynczych braków mostami adhezyjnymi na włóknie szklanym. Metoda pośrednia cz. 2
Jak prawidłowo ocenic warunki zgryzowe przed wykonaniem mostu adhezyjnego? Wykonanie mostu poza jamą ustną.

Lekcja 3 - Uzupełnianie pojedynczych braków mostami adhezyjnymi na włóknie szklanym. Metoda bezpośrednia
Wykonanie most adhezyjnego metoda bezpośrednią na podstawie 2 przypadków. Odbudowa na pasku celuloidowym.

 

Protezy osiadające i prace kombinowane

Kurs pozwala na uporządkowanie informacji związanych z pracami protetycznymi często wykonywanymi w gabinetach stomatologicznych.
Zawiera również informacje o nowych metodach uzupełniania braków, np. protezach acetalowych. Pokazuje, jak je wykonać oraz czy jest to uzupełnienie trwałe i czym różni się od protezy akrylowej.
Przedstawiony jest krok po kroku schemat wykonywania protez natychmiastowych, o które tak często pytają pacjenci.
Niewątpliwą zaletą kursu jest dokładny opis wykonania prac kombinowanych oraz opartych na elementach precyzyjnych, co pomoże uporać się z najbardziej skomplikowanymi przypadkami w praktyce stomatologicznej.
Korony teleskopowe, zasuwy i zatrzaski to elementy precyzyjne, których zastosowanie i wykonanie są opisane w poszczególnych lekcjach.
Uczestnik kursu będzie w stanie projektować protezy oparte w maksymalnym stopniu na pozostałych zębach pacjenta z możliwie dużym komfortem ich użytkowania.

Lekcja 1 – Protezy acetalowe
Czym jest acetal, jakie są zalety protez acetalowych? Klamry acetalowe – dobra alternatywa dla klamer metalowych.
Schemat postępowania – wykonanie protezy acetalowej.

Lekcja 2 – Protezy szkieletowe
Projektowanie protez szkieletowych. Schemat postępowania.

Lekcja 3 – Zasuwy jako elementy precyzyjne protez osiadających
Wykonanie protezy opartej na zasuwach.
Opis przypadku – wykorzystanie zasuw Variosoft.

Lekcja 4 – Zatrzaski jako elementy precyzyjne protez osiadających
Proteza oparta na zatrzaskach – prezentacja wykonania na podstawie 2 przypadków. Dlaczego nie zawsze powinno się usuwać rozchwiane zęby?

Lekcja 5 – Protezy natychmiastowe
Wykonanie protez opartych na koronach teleskopowych. Jak cementować korony pierwotne? Prawidłowe wykonanie wycisków.

Lekcja 6 – Prace kombinowane
Kiedy powinno się wykonywać protezy natychmiastowe?
Dokładny schemat postępowania na przykładzie przypadku.

Lekcja 7 – Korony teleskopowe jako elementy retencyjne protez osiadających
Jak łączyć różne metody odbudowy protetycznej dla maksymalnego komfortu pacjenta?
Praca kombinowana na przykładzie przypadku.

 

Szynowanie

Kurs przybliża nowoczesne metody szynowania zębów.
Szczegółowo opisuje problematykę szynowania zębów szczęki przy pomocy taśmy z włókna szklanego.
Krok po kroku opisany jest tu przypadek szynowania zębów szczeki w przebiegu periodontopatii połączony z zamknięciem powstałej diastemy materiałem złożonym.
Odpowiada na często pojawiające się wątpliwości: jak prawidłowo odmierzyć długość taśmy, jak uniknąć powstawania naprężeń, stosować nici, czy taśmy; suche czy nasączone bondem.
W kursie zawarty jest szczegółowy opis zabiegu szynowania zębów żuchwy w przebiegu periodontopatii, z dostawieniem własnego zęba.
Przedstawiona jest metoda prawidłowej aplikacji materiału typu flow, analiza warunków zgryzowych.
Dzięki informacjom zawartym w kursie, dowiecie się Państwo, jak zachować rozchwiane zęby pacjenta i włączyc je aktywnie do zgryzu.
Z całą pewnością wizja odroczenia ekstrakcji zębów o kilka lat, spotka się z aprobatą i wdzięcznośćią pacjentów dotkniętych objawami periodontopatii.

Lekcja 1 – Szynowanie zębów szczęki z zamknięciem diastemy
Przedstawiony jest tu przypadek szynowania zebów szczęki z zamknięciem powstałej w przebiegu periodontopatii diastemy.
Jak prawidłowo odmierzyć tasmę z włókna szklanego? Jak prawidłowo zakładać szynę?

Lekcja 2 – Szynowanie zębów żuchwy z dostawieniem zęba własnego
Przedstawiony jest tu przypadek szynowania zebów żuchwy z dostawieniem własnego utraconego zęba 41.
Jak prawidłowo bondowac i aplikować taśmę z włókna szklanego.Dopasowanie szyny do warunków zgryzowych.

 

rejestracja

Zarejestruj się już dziś!

Dołącz do serwisu dentalmentor.pl i uzyskaj dostęp do:

 • 99 lekcji  zebranych w kategoriach: endodoncja, protetyka, stomatologia estetyczna z zachowawczą i chirurgia z implantologią
 • 126 punktów edukacyjnych
 • Kontaktu z ekspertami w trybie indywidualnym
 • Konsylium stomatologicznego, w którym skonsultujesz trudne przypadki kliniczne
 • Biblioteki artykułów stomatologicznych
 • Forum dyskusyjnego dla dentystów
 • Kalendarium konferencji i kongresów branżowych
 • Strony - wizytówki Twojego gabinetu

Nieustannie publikujemy nowe materiały i dajemy możliwość zdobycia kolejnych punktów!

 

Prace stałe

Tematyka kursu obejmuje protetyczne prace stałe. Kurs porządkuje informacje i pozwala dokonać prawidłowego wyboru między odbudową z nowoczesnego materiału złożonego, metaloceramiki oraz ceramiki na podbudowie z cyrkonu.
Szczegółowo, krok po kroku opisane są zabiegi preparacji zębów pod uzupełnienia typu inlay, onlay, korona metaloceramiczna oraz pełnoceramiczna. Omówione zostały również zasady, których należy przestrzegać podczas preparacji zębów.
Kurs odpowiada na pytanie, jak wykonać odpowiedni stopień, który będzie przyjazny dla przyzębia i estetyczny. Zaprezentowano też technikę prawidłowego wykonywania precyzyjnych wycisków pod prace estetyczne, technikę podwójnej nici.
Kurs pozwoli skrócić czas i ułatwić proces wykonania koron tymczasowych. Porządkuje informacje na temat nowoczesnych cementów, podpowiada, które wybrać. Przybliża również tematykę prawidłowego projektowania mostów porcelanowych.

Lekcja 1 – Poprawa estetyki
Uszeregowanie na przykładzie konkretnych przypadków wiedzy na temat odbudowy estetycznej za pomocą materiału złożonego, metaloceramiki i ceramiki na cyrkonie.
Która metoda jest najlepsza? Pomaga przy wyborze najlepszego sposobu dla indywidualnych potrzeb przypadku.

Lekcja 2 – Korony tymczasowe
Korony tymczasowe, jak dobrze i szybko je wykonać? Czy zawsze należy je wykonywać? Jaki materiał wybrać?

Lekcja 3 - Inlay, onlay, overlay
Kiedy stosować wkłady koronowe? Jak prawidłowo preparować ząb pod wkłady koronowe typu inlay, onlay, overlay. Opis przypadku wykonania uzupełnienia typu onlay.

Lekcja 4 – Korony porcelanowe cz. 1
Jak prawidłowo preparować ząb pod korony porcelanowe? Jak wykonać stopień korzystny dla przyzębia i estetyczny? Jak nie dopuścić do powstawania powikłań?

Lekcja 5 – Korony porcelanowe cz. 2
Prezentacja prawidłowego i atraumatycznego szlifowania zębów pod korony pełnoceramiczne.
Jakich wierteł należy użyć? Jakich zasad powinno się przestrzegać? Czym różni się preparacja pod koronę pełnoceramiczną od preparacji pod koronę metaloceramiczną?

Lekcja 6 – Wyciski pod estetyczne prace protetyczne stałe
Pokaz wykonania precyzyjnych wycisków pod stałe prace estetyczne. Technika podwójnej nici.

Lekcja 7 - Cementy
Porównanie nowoczesnych cementów. Tradycyjne cementy fosforanowe i nowoczesne cementy glassjonomerowe i kompozytowe. Cementy o podwójnym mechanizmie wiązania.

Lekcja 8 – Mosty porcelanowe
Mosty porcelanowe – kiedy je wykonywać i jak właściwie zaprojektować? Jak wykonać most, który będzie przyjazny dla przyzębia, a jednocześnie estetyczny?

 

Wybielanie

Kurs  jest odpowiedzią na wszelkie wątpliwości dotyczące zabiegu wybielania zębów. Omawia wskazania i przeciwwskazania, zalety i wady dostępnych metod, a także zawiera porównanie dostępnych metod wybielania.
Szczegółowo omówiono metodę wybielania w gabinecie, krok po kroku zaprezentowano zabieg przy użyciu materiału Contrast AM oraz Pola Office (SDI). Opisano reguły, których należy trzymać się w trakcie wykonywania zabiegu w gabinecie, niebezpieczeństwa, które niesie ze sobą ta metoda i sposoby ich unikania.

Kurs prezentuje, jak krok po kroku przygotować pacjenta do wybielania metodą nakładkową na przykładzie preparatu Opalescence. Określa, kiedy można stosuje się wybielanie w gabinecie, a kiedy wybielanie metodą nakładkową.
Tematyka kursu obejmuje również wybielanie wewnątrzkomorowe. Jego metodyka została opisana na przykładzie preparatu Opalescence Endo 35%.
Kurs pomaga rozwiać wszelkie wątpliwości, które pojawiają się w czasie wykonywania zabiegu z zakresu wybielania, odpowiada na pytania: jak uniknąć efektów niepożądanych, nadwrażliwości pozabiegowej, podrażniania lub poparzenia błon śluzowych, kiedy zaprzestać wybielania, jak przeprowadzić zabieg precyzyjnie, jak uzyskać dobry efekt estetyczny.

Lekcja 1 – Wybielanie – wybór odpowiedniej metody
Jak wybrać odpowiednią dla danego przypadku metodę wybielania?
Przyczyny powstawania przebarwień zębów.
Kiedy odmówić wybielania i dlaczego?

Lekcja 2 – Wybielanie w gabinecie stomatologicznym
Wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym. Wybielanie z lampą czy bez?
Postępowanie krok po kroku przy użyciu środków Pola Office (SDI) oraz Contrast Am.

Lekcja 3 – Wybielanie nakładkowe
Wybielanie nakładkowe – dokładny opis postępowania przy użyciu preparatu Opalescence 10%.
Co ocenia się podczas wizyt kontrolnych? Kiedy zakończyć wybielanie?

Lekcja 4 – Wybielanie pojedynczego zęba martwego wewnątrzkomorowo
Wybielanie wewnątrzkomorowe – kiedy i w jaki sposób je przeprowadzać? Schemat postępowania na przykładzie preparatu Opalescence Endo 35%.

 

Estetyka nowoczesnych wypełnień kompozytowych

Kurs porusza bardzo popularną tematykę estetyki i trwałości wypełnień kompozytowych.
Istnieje bardzo wiele mniej lub bardziej skomplikowanych metod doboru odpowiedniej kolorystyki i przezierności kolejnych warstw wypełnienia estetycznego. Informacje zawarte w kursie pomagają w wyborze najlepszej metody poprzez porównanie materiałów i schematów postępowania od najmniej do najbardziej szczegółowych.
Kurs zawiera opisane w sposób praktyczny cechy poszczególnych grup wypełnień w kontekście codziennego ich użytkowania. Odpowiada na pytania, jak uniknąć powstawania „białej linii” czy efektu zasinienia.
Dokładnie opisana jest metoda „anatomicznej techniki warstwowej”, w praktyce zaprezentowana przy użyciu materiału Enamel Plus HFO.
Kurs szczegółowo przedstawia metodykę odbudowy estetycznej w odcinku przednim metodą „z ręki” oraz w indeksie silikonowym.
Informacje zawarte w kursie pozwolą na udoskonalenie i skrócenie czasu wykonywania trwałych i estetycznych wypełnień oraz licówek kompozytowych. Krok po kroku przedstawiono schemat działania przy wykonaniu licówek z materiałów złożonych, a także dokładny opis nowego materiału estetycznego GrandiOso (VOCO).

Lekcja 1 – Jak wybrać odpowiedni materiał kompozytowy
Ocena parametrów wybranych materiałów. Które materiały mają barwy ciepłe, które zimne? Jak wybrać najlepszy materiał?

Lekcja 2 – Wybór odpowiedniego odcienia kompozytu w odbudowie estetycznej
Jak wybrać odpowiedni odcień materiału? Metody obiektywne i subiektywne. Paleta barw na przykładzie materiału Amaris.

Lekcja 3 – Anatomiczna technika warstwowa
Anatomiczna technika warstwowa na przykładzie materiału Enamel Plus HFO – praktyczne zastosowanie krok po kroku.
Uproszczona technika warstwowa, jak wykonać estetyczne wypełnienie w prosty sposób?

Lekcja 4 - Odbudowa estetyczna w odcinku przednim – kompozyt cz. 1  (metoda „z ręki”)
Metoda odbudowy estetycznej „z ręki” materiałem Amaris.
Czym są materiały nano?

Lekcja 5 - Odbudowa estetyczna w odcinku przednim – kompozyt cz. 2 (metoda „index silikonowy”)
Jak odtworzyć precyzyjnie powierzchnię podniebienną? Metoda indeksu silikonowego krok po kroku. Odbudowa materiałem Enamel Plus HFO.

Lekcja 6 – Licówki kompozytowe
Kiedy stosować licówki kompozytowe?
Jak prawidłowo wykonać licówkę kompozytową? Schemat postępowania krok po kroku.

Lekcja 7 - Powtórna kosmetyczna rekonstrukcja – kompozyt
Brzydkie wypełnienia w odcinku przednim. Jak poprawić estetykę uśmiechu – na przykładzie materiału Empress Direct.

Lekcja 8 - GrandiOso (VOCO) – nowy materiał złożony do odbudowy estetycznej, na przykładzie przypadku
Nowy materiał Grandioso, czym się różni od innych?
Uproszczony schemat postępowania, lepsze efekty.
Jak uniknąć efektu „białej linii”?

 

Korekta kształtu zębów w odcinku przednim

Kurs zawiera niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania zabiegów z zakresu zamykania diastemy, tremy, kosmetycznej korekty kształtu zębów – zarówno z użyciem materiałów złożonych, jak i licówek porcelanowych. Kurs odpowiada na pytania dotyczące praktycznej strony wykonania uzupełnień estetycznych, np. jak uniknąć błędów, jak wykonać prace tak, aby były one trwałe i estetyczne.
Zaprezentowano na przykładach konkretnych przypadków zabieg zamknięcia tremy i diastemy krok po kroku, a także schemat działania przy wykonywaniu uzupełnień typu BPR (bonded porcelain restoration).
Kurs pokazuje, jak preparować ząb pod licówkę porcelanową i jak wykonać prawidłowe wyciski, aby praca była precyzyjna i dobrze dopasowana.
Przedstawiono techniki symulacji leczenia protetycznego, wykonania mock–up’u, sprawdzono, jakie materiały wybrać do przeprowadzenia symulacji leczenia.

Lekcja 1 – Zamykanie diastemy materiałem złożonym
Zabieg zamykania diastemy z użyciem materiału Empress Direct krok po kroku.
Kiedy lepiej użyć materiału złożonego, a kiedy licówek porcelanowych?

Lekcja 2 – Licówki porcelanowe. Zamknięcie tremy pojedynczą licówką porcelanową
Zamknięcie tremy pojedynczą licówką porcelanową na przykładzie przypadku. Skąd biorą się niepowodzenia przy stosowaniu licówek? Jak ich uniknąć?

Lekcja 3 – Zamykanie diastemy licówkami porcelanowymi
Zabieg zamknięcia diastemy na podstawie 2 przypadków. Zamknięcie diastemy licówkami porcelanowymi. Jakich cementów użyć?

Lekcja 4 – Preparacja zęba pod licówkę porcelanową
Jak prawidłowo preparować ząb pod licówkę porcelanową? Zasady, których należy przestrzegać. Jak prawidłowo wykonać wyciski?

Lekcja 5 - BPR (Bonded Porcelain Restoration)
Kiedy stosuje się odbudowę tkanek BPR?
Jak krok po kroku preparować ząb pod odbudowę BPR?

Lekcja 6 – Symulacja leczenia estetycznego
Jak wykonać mock-up? Symulacja leczenia protetycznego może przekonać nawet największych sceptyków, jakich materiałów należy użyć?

 

rejestracja

Zarejestruj się już dziś!

Dołącz do serwisu dentalmentor.pl i uzyskaj dostęp do:

 • 99 lekcji  zebranych w kategoriach: endodoncja, protetyka, stomatologia estetyczna z zachowawczą i chirurgia z implantologią
 • 126 punktów edukacyjnych
 • Kontaktu z ekspertami w trybie indywidualnym
 • Konsylium stomatologicznego, w którym skonsultujesz trudne przypadki kliniczne
 • Biblioteki artykułów stomatologicznych
 • Forum dyskusyjnego dla dentystów
 • Kalendarium konferencji i kongresów branżowych
 • Strony - wizytówki Twojego gabinetu

Nieustannie publikujemy nowe materiały i dajemy możliwość zdobycia kolejnych punktów!

 

Estetyka na co dzień

Tematyka kursu obejmuje problematykę związaną ze stomatologią estetyczną i stomatologią zachowawczą, w zakresie najbardziej praktycznych i potrzebnych na co dzień porad i wskazówek.
Kurs zawiera informacje przydatne do minimalnie inwazyjnego leczenia zachowawczego oraz estetycznej odbudowy.
Poruszone są tu tematy, z którymi lekarze stomatolodzy spotykają się na co dzień, np. jak najmniejszym kosztem utraty tkanki własnej pacjenta uzyskać właściwy efekt terapeutyczny oraz jak odbudować tkanki zęba w sposób estetyczny, sprawny, ekonomiczny i z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Kurs pomaga uporządkować informacje o innowacyjnych metodach mikroinwazyjnego opracowywania tkanek i wybrać najlepszą z nich.
W ramach przypomnienia i uaktualnienia informacji zawiera opis systemów łączących oraz mikroinwazyjnych form opracowywania ubytków. Dokładnie przedstawia metodę PRR, chętnie i często stosowaną.
Kurs pokazuje, że najnowsze systemy łączące VII generacji są proste w użytkowaniu. Zachęca do ich stosowania, by zaoszczędzić wielu godzin pracy. Pokazuje też najnowszy materiał Icon (DMG), który pozwala na leczenie przez infiltracje. W kursie zawarta jest szczegółowa instrukcja posługiwania się tym materiałem, jak również sytuacje, w których można go użyć. Kurs podkreśla rolę brodawki międzyzębowej w uzyskaniu optymalnego efektu estetycznego. Wskazuje, jak uniknąć tzw. czarnych trójkątów, które psują efekt pracy. Zawiera również porady, jak radzić sobie z najmniejszymi zmianami, które do tej pory mogły być tylko poddawane „obserwacji”.

Lekcja 1 – Stomatologia mikroinwazyjna. Systemy łączące zapoczątkowały rewolucję
Krótkie usystematyzowanie i porównanie dostępnych na rynku systemów łączących różnych generacji.
Dokładny opis użytkowania systemu najnowszej VII generacji na przykładzie preparatu AdheseOne Vivapen (Vivadent).

Lekcja 2 – Stomatologia mikroinwazyjna. Oszczędzające techniki  opracowywania ubytków
Opis dostępnych technik mikroinwazyjnego opracowywania ubytków  próchnicowych.
Technika abrazji powietrznej, laser erbowo-yagowy, technika PRR.

Lekcja 3 – Co można zrobić z „białą plamą” czyli próchnica  powierzchowna
Opis najnowszej techniki likwidowania plam próchnicy powierzchownej  metodą infiltracji.
Preparat Icon (DMG). Dokładny opis działania i zastosowania.

Lekcja 4 – Ładny uśmiech – jak go przywrócić. Rola brodawki  międzyzębowej
Rola brodawki międzyzębowej w estetyce uśmiechu. Co zrobić, jeśli  brodawka zanikła? Metody zapobiegania. Jak  „hodować” brodawkę dziąsłową?

15:50 2012-08-21