Przykładowa lekcja

Rada naukowa przygotowała zestaw kursów stomatologicznych, które podzielono wg 4 kategorii tematycznych. Każdy kurs składa się z lekcji mulitimedialnych, które krok po korku pokazują techniki i metody leczenia pacjenta.

Sam decydujesz jak często i z jaką intensywnością będziesz się dokształcał. Możesz realizować lekcję po lekcji – zgodnie z zaproponowanym trybem, lub zapoznawać się z lekcjami wybiórczo – zgodnie z własnymi preferencjami czy zainteresowaniami. Materiał można realizować w dowolnym miejscu, czasie i tempie. Każdą lekcję można powtarzać, rozpoczynać w miejscu, w którym się zakończyło, analizować wybrane treści wielokrotnie.

W lekcjach wykorzystane zostały:

  • kilkuminutowe filmy dotyczące kluczowych momentów wykonywania zabiegów,
  • zdjęcia ilustrujące liczne przypadki kliniczne,
  • wykorzystywane narzędzia i materiały
  • obszerne komentarze specjalstów na temat prezentowanych treści.

 

  1. Zobacz jak wygląda przykładowa lekcja jednego z naszych kursów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Do każdego kursu przygotowaliśmy testy sprawdzający wiedzę. Każdy test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Wypełniając testy można uzyskać aż 126 punktów edukacyjnych.

 

Widok testu

  1. Poprawne wypełnienie testu pozwala na natychmiastowe pobranie stosownego zaświadczenia.

 

Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności serwisu zapraszamy do formularza rejestracyjnego:
rejestracja