Perforacje

Kategoria: Endodoncja

Kurs: Powikłania w leczeniu endodontycznym

Lekcja 3

Lekcja 3

 1. Co to jest perforacja?
 2. Lekcja 3 - Co to jest perforacja

 3. Przyczyny perforacji
 4. Lekcja 3 - Przyczyny perforacji

  Lekcja 3 - Przyczyny perforacji

  Lekcja 3 - Przyczyny perforacji

 5. Perforacje dobrze rokujące
 6. Lekcja 3 - Perforacje dobrze rokujące

 7. Perforacje źle rokujące
 8. Lekcja 3 - Perforacje źle rokujące

 9. Perforacje w kształcie paska
 10. Lekcja 3 - Perforacje w kształcie paska

 11. Diagnoza perforacji - ocena wzrokowa
 12. Lekcja 3 - Diagnoza perforacji - ocena wzrokowa

 13. Diagnoza perforacji - zdjęcie RTG
 14. Lekcja 3 - Diagnoza perforacji - zdjęcie RTG

 15. Diagnoza perforacji - endometr
 16. Lekcja 3 - Diagnoza perforacji - endometr

 17. Postępowanie z perforacją starą - usunięcie ziarniny
 18. Lekcja 3 - Postępowanie z perforacją starą - usunięcie ziarniny

 19. Plugery
 20. Lekcja 3 - Plugery

 21. Postępowanie z perforacją starą - budowa perforacji
 22. Lekcja 3 - Postępowanie z perforacją starą - budowa perforacji

 23. Postępowanie z perforacją starą - kondensacja gąbki kolagenowej
 24. Lekcja 3 - Postępowanie z perforacją starą - kondensacja gąbki kolagenowej

 25. MTA
 26. Lekcja 3 - MTA

  Lekcja 3 - MTA

 27. Postępowanie z perforacją starą - kondensacja MTA
 28. Lekcja 3 - Postępowanie z perforacją starą - kondensacja MTA

 29. Postępowanie z perforacją świeżą
 30. Lekcja 3 - Postępowanie z perforacją świeżą

 31. Powodzenie zamknięcia perforacji
 32. Lekcja 3 - Powodzenie zamknięcia perforacji

 33. Zamykanie perforacji w środkowej części kanału
 34. Lekcja 3 - Zamykanie perforacji w środkowej części kanału

 35. Zamykanie via falsa
 36. Lekcja 3 - Zamykanie via falsa

 37. Podsumowanie
 38. Lekcja 3 - Podsumowanie

 39. Bibliografia
 40. Lekcja 3 - Bibliografia