Kalendarium

Zarządzanie tkankami zęba podczas leczenia jednoseansowego leczenia endodontycznego - zaawansowany kurs pracy z mikroskopem zabiegowym - dwudniowe warsztaty praktyczne

Thumb_astratech_dental

Program kursu:
1. Specyfika pracy z mikroskopem zabiegowym w endodoncji
2. Warunki kliniczne określające proces decyzyjny wyboru metody i techniki leczenia
3. Założenia i podstawy biologiczne leczenia endodontycznego na jednej wizycie
4. Ocena trudności leczenia i diagnostyka endodontyczna ukierunkowana na leczenie z wykorzystaniem mikroskopu
5. Techniki przygotowania pola zabiegowego - izolacja klasyczna i przy zredukowanej ilości tkanek twardych korony
6. Techniki tymczasowego rekonstruowania czterościennie zamknętej przestrzeni komory
7. Projektowanie ultrazachowawczego dostępu endodontycznego
8. Strefy kluczowe w zarządzaniu twardymi tkankami w poszczególnych grupach zębowych
9. Lokalizacja i modelowanie ujść kanałów
10. Instrumentarium dedykowane do leczenia z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego
11. Topografia przebiegu kanałów zębowych z perspektywy mikroskopu zabiegowego - kierunki poszukiwania ukrytej morfologii
12. Sekwencje strefowego opracowania twardych tkanek korony, komory i kanałów korzeniowych w poszczególnych fazach leczenia endodontycznego
13. Efektywne stosowanie ultradźwięków
14. Odnajdywanie "zagubionych", zobliterowanych i zwapniałych kanałów
15. Pokonywanie stopni "ledge"
16. Apical sculpting - precyzyjne skrawanie okolicy przywierzchołkowej
17. Efektywne zarządzanie opiłkami - profilaktyka czopowania kanału i przemieszczania zanieczyszczeń poza kanał zęba
18. Błędy małe i duże - racjonalne zarządzanie własnymi powikłaniami
19. Irygacja systemu kanałowego

www.astratechdental.pl

Miejsce: Poznań

Termin: 23.11.2012 - 24.11.2012