Kalendarium

Zarządzanie tkankami zęba podczas leczenia jednoseansowego leczenia endodontycznego zaawansowany kurs pracy z mikroskopem zabiegowym - dwudniowe warsztaty praktyczne

Współczesna endodoncja oferuje bogaty wachlarz technik zabiegowych pozwalając na rozwiązywanie niedostępnych dotychczas problemów klinicznych. Ogólny zauważalny wzrost świadomości endodontycznej lekarzy stomatologów sprawił że coraz większa grupa lekarzy koncentruje swoją uwagę na technikach mikroskopowych, które stają się powoli standardem postępowania w endodoncji. Operowanie w polu mikroskopu zabiegowego stawia jednak od lekarza zupełnie inne wymagania, zarówno nazwijmy to ergonomiczno-logistyczne, jak i merytoryczne. Dopiero w praktyce okazuje się często, że wiedza zdobyta na wielu szkoleniach nie do końca koncentruje się na szczegółach istotnych podczas leczenia pod dużym powiększeniem. Ostateczny rezultat leczenia endodontycznego w znacznym stopniu uzależniony jest od umiejętności opracowania tkanek korony zęba i systemu kanałowego w sposób jak najbardziej oszczędzający przy zachowaniu biologicznych podstaw.

Program kursu:

 • Specyfika pracy z mikroskopem zabiegowym w endodoncji
 • Warunki kliniczne określające proces decyzyjny wyboru metody i techniki leczenia
 • Założenia i podstawy biologiczne leczenia endodontycznego na jednej wizycie
 • Ocena trudności leczenia i diagnostyka endodontyczna ukierunkowana na leczenie z wykorzystaniem mikroskopu
 • Techniki przygotowania pola zabiegowego - izolacja klasyczna i przy zredukowanej ilości tkanek twardych korony
 • Techniki tymczasowego rekonstruowania czterościennie zamknętej przestrzeni komory
 • Projektowanie ultrazachowawczego dostępu endodontycznego
 • Strefy kluczowe w zarządzaniu twardymi tkankami w poszczególnych grupach zębowych
 • Lokalizacja i modelowanie ujść kanałów
 • Instrumentarium dedykowane do leczenia z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego
 • Topografia przebiegu kanałów zębowych z perspektywy mikroskopu zabiegowego - kierunki poszukiwania ukrytej morfologii
 • Sekwencje strefowego opracowania twardych tkanek korony, komory i kanałów korzeniowych w poszczególnych fazach leczenia endodontycznego
 • Efektywne stosowanie ultradźwięków
 • Odnajdywanie "zagubionych", zobliterowanych i zwapniałych kanałów
 • Pokonywanie stopni "ledge"
 • Apical sculpting - precyzyjne skrawanie okolicy przywierzchołkowej
 • Efektywne zarządzanie opiłkami - profilaktyka czopowania kanału i przemieszczania zanieczyszczeń poza kanał zęba
 • Błędy małe i duże - racjonalne zarządzanie własnymi powikłaniami
 • Irygacja systemu kanałowego

Miejsce: Poznań

Termin: 23.11.2012 - 24.11.2012