Kalendarium

Zarządzanie tkankami miękkimi w leczeniu implantologicznym - dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach zwierzęcych

 1. Odsłonięcie implantu
  • odsłonięcie implantu
  • odsłonięcie implantu z jednoczasowym odtworzeniem strefy dziąsła skeratynizowanego (doprzedsionkowe przesunięcie płata, przeszczep błony śluzowej)
  • odsłonięcie implantu z jednoczasową augmentacją tkanek (przeszczep łącznotkankowy, płat zrolowany2. Augmentacja tkanek miękkich bezpośrednio po pogrążeniu implantu (wolny przeszczep łącznotkankowy, uszypułowany przeszczep łącznotkankowy).
 2. Augmentacja tkanek miękkich przed odsłonięciem implantu (przeszczep łącznotkankowy, pełnej grubości).
 3. Techniki pobierania przeszczepów.
 4. Instrumentarium stosowane w mikrochirurgii.
 5. Opieka pozabiegowa.

Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Termin: 12.10.2012 - 13.10.2012