Kalendarium

WYPEŁNIANIE KANAŁÓW

koszt:  300 zł

godz.: Piątek: godz. 10:00 - 14:00 

prowadzący:  Lek. Stom. Tomasz Kiełkowicz                                   

ilość punktów edukacyjnych: 4

zapisy: www.poldent.pl

 

program:

Teoria (2h):

I. Jakie warunki muszą być spełnione,by można było przystąpić do wypełniania kanałów

  • przypomnienie: jak założyć koferdam do leczenia endodontycznego w jedną minutę?
  • do jakich rozmiarów opracować kanał ?
  • protokół płukania kanału 

II. Wybór idealnego materiału do trójwymiarowego wypełnienia kanał

III. Jaki uszczelniacz zastosować w zależności od wybranej metody wypełniania? 

IV. Metody wypełniania z użyciem zimnej gutaperki. Porównanie zalet i wad.

  • metoda bocznej kondensacji gutaperki
  • metoda pojedynczego ćwieka
  • wypełnianie płynną guperką na zimno GuttaFlow- krok po kroku

​V. Metoda wypełniania z użyciem gutaperki na ciepło system EQ master (metoda kondensacji pionowej)

  • przegląd dostępnych urządzeń potrzebnych przy tej metodzie wypełniania - omówienie krok po kroku faz wypełniania kanału tą metodą

VI. A jaką metodą wypełnić kanały,których nie jesteśmy w stanie opracować do końca?

  • omówienie tzw.metody ciśnieniowej używanej w takich przypadkach przez endodontów.

Warsztaty praktyczne (2h):

I. Wypełnianie kanałów płynną gutaperką na zimno GuttaFlow 2 w kapsułkach i automixie.

II.  Wypełnianie kanałów gutaperką na ciepło przy pomocy urządzenia E&Q Master.

III. Dla chętnych nauka założenia koferdamu w 1 minutę do leczenia endodontycznego.

Ważne! Uczestnicy proszeni są o przyniesienie:

- zęba po ekstrakcji z opracowaną częścią koronową*

*brak odpowiednio przygotowanego zęba uniemożliwi odbycie części praktycznej szkolenia

Miejsce: Wrocław

Termin: 18.10.2013