Kalendarium

Wydłużanie koron

Jedną z procedur, która nabiera coraz większej wartości w szeroko rozumianej rehabilitacji stomatologicznej, jest wydłużenie koron zębów. Planowanie tego rodzaju procedury wymaga wnikliwej analizy wielu parametrów, które pozwolą na podjęcie decyzji, czy wydłużenie koron odbędzie się poprzez ich rozbudowę w kierunku brzegów siecznych, czy w wyniku dowierzchołkowego przesunięcia tkanek przyzębia, czy też będzie wymagało jednoczesnego zastosowania obu powyższych technik. Podkreślenia wymaga fakt, że nie można przystąpić do chirurgicznego wydłużenia koron, dopóki nie zostanie określona ostateczna pozycja brzegów siecznych. W przypadkach, gdy korony zębów są starte i wymagana jest ich odbudowa, przed zabiegiem chirurgicznym konieczne jest wykonanie tymczasowych uzupełnień (lub "mock up'u") odwzorowujących pozycje brzegów siecznych ostatecznych uzupełnień.

Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Termin: 26.10.2012 - 27.10.2012