Kalendarium

WSPÓŁCZESNE METODY LECZENIA RECESJI DZIĄSŁOWYCH

DZIEŃ PIERWSZY (24.05.2012 - CZWARTEK) - 9.00-16.00
Część teoretyczna (2 godz.):
1. Epidemiologia i etiologia recesji dziąsłowych: czynniki osobniczo niezależne i osobniczo zależne
2. Klasyfikacja recesji dziąsłowych, postępowanie profilaktyczno - zachowawcze i przygotowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego
3. Przegląd metod chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych
Część praktyczna (4 godz.):
(z przekazem video na salę seminaryjną):
1. Plastyka recesji dziąsłowych metodą dokoronowego przesunięcia płata wg Zucchelli, de Sanctis
2. Plastyka recesji dziąsłowych metodą przeszczepu tkanki łącznej wg Bruno

DZIEŃ DRUGI (25.05.2012 - PIĄTEK) - 9.00-16.00
Część teoretyczna (2 godz.):
1. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
2. Opieka pozabiegowa i powikłania w trakcie gojenia
3. Odległe, kliniczne efekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych: prezentacja przypadków
Część praktyczna (4 godz.):
(z przekazem video na salę seminaryjną):
1. Plastyka recesji dziąsłowej metodą przeszczepu tkanki łącznej wg Nelsona lub Harrisa
2. Plastyka recesji dziąsłowych metodą tunelową wg Zabalequi lub Blanesa i Allena

Miejsce: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "MEDIDENT", ul. Okulickiego 19, 38-300 Gorlice

Termin: 19.10.2012 - 20.10.2012