Kalendarium

WSPÓŁCZESNA IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA, INTENSYWNY PROGRAM SZKOLENIOWY

Thumb_impres

28-29.09.2012 Część teoretyczna:
Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania implantów
Aspekty budowy anatomicznej kości szczęk, rodzaje zaników
Rodzaje implantów-materiały, design, typy połączeń
Różnice w budowie zębów i implantów
Diagnostyka-interpretacja TK,PX,RVG,
Planowanie przedimplantacyjne-szablony, mock-up
Opcje i techniki chirurgiczne,
opcje protetyczne, kompleksowe przypadki
ryzyko infekcji, leki-antybiotyki, sterydy, NLPZ
przygotowanie przedzabiegowe pacjentów z różnymi schorzeniami, leki, techniki cięć, wykonywania płata, techniki szycia
powikłania, komplikacje i sposoby rozwiązywania problemów
czym uwarunkowany jest sukces w leczeniu implantologicznym?

LIVE SURGERY - zabieg na żywo- wszczepienie implantu

30.09.2012 Część praktyczna:
Wykonywanie badań TK, PX, RVG- analiza, wykonywanie mock-up
Instrumentarium, plan leczenie uczestników wybranych przypadków uczestników szkolenia

Szkolenie jest adresowane do: lekarzy dentystów ogólnie praktykujących, chirurgów, protetyków, periodontologów

Miejsce: brak danych

Termin: 28.09.2012 - 30.09.2012