Kalendarium

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

Najnowsze postępowania lecznicze w praktyce stomatologicznej.

(22 punkty edukacyjne)

 

 

29.05.2014 CZWARTEK

 

12.00 - 13.45 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów (sala wykładowa).

Sesja popołudniowa - przewodniczący obrad: lek. dent. Jerzy Gryko.

14.00 – 14.05 Dr n. med. Romuald Knaś - prezes PSS: Otwarcie sympozjum.

14.05 – 14.50 Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – Uniwersytet  Jagielloński:

Nowoczesne spojrzenie na powstawanie biofilmu w jamie ustnej. Jak zapobiegać i jak leczyć.

14.50 – 16.35 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka -  Uniwersytet Medyczny we

Wrocławiu: Zapalenia przyzębia- obrazy kliniczne, przebieg, rokowanie, leczenie zintegrowane.

16.35 – 17.30 Dr. n. med. Barbara Szafrańska - Dentomax: Sedacja wziewna podtlenkiem azotu.

Wskazania, przeciwskazania i zasady postępowania.

BUDYNEK GŁÓWNY

17.45 – 20.00 Kurs „Łatwa okluzja” -  prowadzący Peter Bausch , dr n. med. Jan Dethloff.lek. stom. Jens-Christian Katschner. (2 pkt. szkoleniowe) 

20.30  KOLACJA KOLEŻEŃSKA

 

 

30.05.2014 PIĄTEK

 

Sesja poranna - przewodniczący obrad: prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka.

07.00 – 09.00 ŚNIADANIE

09.00 – 09.45 Mgr Andrzej Kołodziejczyk - AMADAR :Podstawy rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

09.45 – 10.00 Mgr inż. Cezary Mirończuk - ZdrowePodlasie.pl: Dokumentacja elektroniczna od 2016 roku? – prezentacja programu komputerowego obsługującego gabinety stomatologiczne. (konkurs dla uczestników wykładu !!!)

10.00 – 11.50 Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski - Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: Powtórne leczenie endodontyczne.

11.50 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 12.45 Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Pacjent psychiatryczny w gabinecie stomatologicznym.

12.45 – 13.00 Mgr Joanna Armacińska-Wakulak - MIP Pharma Polska - Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna w stomatologii z wykorzystaniem testów PET i CAT.

13.00 – 14.15 Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Czy nowe narzędzia maszynowe zapewniają  prawidłowe kształtowanie kanału?

14.30 – 15.45 OBIAD

Sesja popołudniowa - przewodniczący obrad: dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk.

16.00 – 17.15 Prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski - Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: Leczenie endodontyczne  zębów przednich z obliteracją systemu kanałowego.

17.15 – 18.15 Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Wytyczne dotyczące postępowania w urazach zębów.

18.15 – 18.30 Przerwa kawowa.

18.30 – 20.00 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka -  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Leczenie farmakologiczne wybranych chorób błony śluzowej jamy ustnej.

20.30 SPOTKANIE PRZY OGNISKU

 

 

31.05.2014 SOBOTA

 

Sesja poranna - przewodniczący obrad: dr n. med. Jan Dethloff.

07.00 – 09.00 ŚNIADANIE

09.00 – 10.30 Peter Bausch – Niemcy: Okluzja jako ważny element leczenia stomatologicznego.

10.30 – 11.30 Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Zastosowanie technik adhezyjnych w stomatologii odtwórczej.

11.30 – 11.45 Megadenta – wystąpienie firmowe.

11.45 – 12.30 Dr n. med. Jan Dethloff – Dental Excellens w Warszawie: Bruksizm - przyczyny i leczenie.

12.30 - 14.00 Sesja lekarza praktyka - prowadzący lek. stom. Robert Stępień, lek. stom. Jerzy Gryko:

Wojciech Krówczyński:  Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na pracę lekarza dentysty oraz  sposoby zaradcze i strategie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

14.00 – 15.00 OBIAD

15.00 – 20.00 KURS AMADAR   – dr n. med. Maciej Wilamski, mgr Andrzej Kołodziejczyk                                          

Zasady interpretacji zdjęć pantomograficznych. (Kurs jest zakończony certyfikatem uprawniającym do opisywania zdjęć pantomograficznych wymaganym przez przepisy Prawa Atomowego (5 pkt. szkoleniowych).

 

 

Miejsce: Augustów

Termin: 29.05.2014 - 31.05.2014