Kalendarium

V Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków ,,Poszerzamy Horyzonty”

koszt: 369 zł brutto (299 zł brutto dla prenumeratorów ,,Forum Stomatologii Praktycznej”)

249 zł brutto – cena dodatkowych warsztatów

godz.: 9:45-20:00 (15.11), 9:00-15:30 (16.11)

prowadzący:

  • prof. Henryk Witmanowski – Kierownik Naukowy Konferencji
  • prof. Jerzy Sokalski
  • dr Ewa Jaskowska
  • dr Maciej Mikołajczyk
  • dr Łukasz Suchodolski
  • dr Marcin Aluchna
  • dr Agnieszka Pawlik

ilość punktów edukacyjnych: 6

zapisy: www.konferencja-stomatologiczna.pl

program:

Piątek 15.11.2013 r.

BLOK I

9:45 - 10:00
Oficjalne otwarcie V Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologów Praktyków „Poszerzamy Horyzonty”

10:00 - 11:00
Z codziennej praktyki: Licowanie zębów - licówki porcelanowe vs. Kompozytowe

11:00 - 11:30
Przerwa kawowa

11:30 - 12.30
Prof. Henryk Witmanowski: Estetyka i chirurgia w stomatologii.

12:30 - 13:00
Kamil Kołda: Zastosowanie fluorków organicznych w profilaktyce próchnicy

 

13:00 - 14:00
Prof. Jerzy Sokalski : Chirurgia we współczesnej praktyce dentystycznej

14:00 - 15:30
Lunch

BLOK II

15:30 - 16:30
Dr Maciej Mikołajczyk: Wykorzystanie lasera w stomatologii

16:30 - 17:00
Przerwa kawowa

17:00 - 18:00
Dr Marcin Aluchna: Stomatologia zachowawcza – mosty adhezyjne w praktyce lekarza stomatologa

TYLKO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W DODATKOWYM WARSZTACIE. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

18:30 - 20:00
Warsztat: Dr Ewa Jaskowska: Zabiegi estetyczne na jednej wizycie

 

Sobota 16.11.2013 r.

09:00 - 10:00
Dr Ewa Jaskowska: Odbudowa złamanego zęba na wkładzie koronowo-korzeniowym na bazie włókna szklanego

10:00 - 10:30
Przerwa kawowa

10:30 - 12:00
Dr Agnieszka Pawlik: Wybrane aspekty gerostomatologii w codziennej praktyce stomatologicznej

12:00 - 13:30
Łukasz Suchodolski: Leczenie endodontyczne i trudne przypadki w endodoncji krok po kroku – usuwanie złamanych narzędzi, perforacje

TYLKO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W DODATKOWYM WARSZTACIE. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

14:00 - 15:30
Warsztat Zabiegi estetyczne na jednej wizycie

 

Miejsce: Warszawa
Hotel Lord, Al.Krakowska 218

Termin: 15-16.11.2013

Miejsce: Warszawa

Termin: 15.11.2013 - 16.11.2013