Kalendarium

Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej

koszt: 349 zł netto

godz.: 10:00-16:00

prowadzący: Piotr Malisz – asystent w Zakładzie Elektroradiologii UJ CM, a także czynny Inspektor Ochrony Radiologicznej. Od 16 lat związany zawodowo z pracowniami radiologicznymi głównie o profilu stomatologicznym na terenie Krakowa, a od 2000 roku kieruje Pracownią Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

ilość punktów edukacyjnych: 6

zapisy: https://www.centrumkompetencji.pl/wez_udzial_w_szkoleniu_524.html

program:

Część teoretyczna – Badania rentgenowskie w stomatologii

1. Identyfikacja szczegółów anatomicznych i materiałów na prawidłowo wykonanym badaniu tomografii wolumetrycznej

2. Nowoczesny aparat rentgenowski do tomografii wolumetrycznej (bezpieczna obsługa; ustawienie odpowiednich warunków naświetlania), kontra aparat pantomograficzny z opcją 3D.

3. Zasady ochrony radiologicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na kobiety ciężarne – skierowanie do badania tomografii wolumetrycznej

4. System Zapewnienia Jakości w gabinecie wyposażonym w tomograf wolumetryczny

5. Przegląd projekcji w tomografii wolumetrycznej

5.1. Parametry ustawiane przed wykonaniem badania, a obniżenie dawki efektywnej:

  • Pole obrazowania
  • Rozdzielczość
  • Obszar zainteresowania
  • Czas badania

5.2. Wizualizacje w tomografii wolumetrycznej:

  • Rekonstrukcja wielopłaszczyznowa
  • Renderowanie objętościowe
  • Rekonstrukcja pseudopantomograficzna
  • Przekroje skośne

Warsztaty praktyczne

1. Praktyczne Zasady Ochrony Radiologicznej w gabinecie RTG- krok po kroku

                   2. Zasady układania pacjenta do badania tomografii wolumetrycznej

3. Funkcjonalność oprogramowania do tomografii wolumetrycznej

3.1. Obrazowanie części kostnych stawów skroniowo-żuchwowych

3.2. Pomiary odległości w przestrzeni 3D

3.3. Biblioteka wirtualnych implantów

3.4. Pomiar gęstości kości

3.5. Pomiary objętości przestrzeni powietrznych

4. Przygotowanie badania tomografii wolumetrycznej do opisu.

5. Przegląd badań wykonanych ze wskazań:

5.1. endodontycznych

5.2. ortodontycznych

5.3. implantologicznych

5.4. chirurgicznych

5.5. protetycznych

5.6. periodontologicznych

6. Analiza przyczyn występowania typowych artefaktów na obrazach tomografii wolumetrycznej

7. Prowadzenie dokumentacji Ochrony Radiologicznej i Zapewnienia Jakości

8. Praktyczne wykonywanie testów podstawowych w stomatologicznym gabinecie RTG (fantomy RTG)

 

Miejsce: Warszawa

Termin: 25.05.2013 - 25.05.2013