Kalendarium

Szyny relaksacyjne - kurs praktyczny dla lekarzy i techników

 

10:00 - Wykład teoretyczny: Sposoby rejestracji układu stomatognatycznego pacjenta Informacje niezbędne do indywidualizacji uzupełnień protetycznych Sposoby rejestracji Relacji Centralnej i Centralnej Okluzji Centralna relacja i jej znaczenie w planowaniu prac protetycznych i leczeniu szynowym 11:30 - Przerwa kawowa Rodzaje szyn i ich zastosowanie w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta Jak wykonać szynę która ma pomóc a nie zaszkodzić pacjentowi Jak wykorzystać szynę do planowania pracy protetycznej Podwyższenie zwarcia - "o ile milimetrów mogę podwyższyć zwarcie?" Szyna relaksacyjna - jej rola w diagnostyce stawowej Dlaczego pacjenci nie chcą nosić szyn? 13:00 - Przerwa kawowa 13:15 - Praca praktyczna: Szyna relaksacyjna wykonana w zwieraku i artykulatorze wg. Teorii Bonvilla (porównanie funkcjonalności szyn) Rejestracja pacjenta łukiem twarzowym Deprogramacja mięśniowa (Sliding Guide - rejestracja CR) Rejestracja dynamicznych parametrów stawowych pacjenta (Tor nachylenia drogi stawowej, Kąt Bennetta) 14:45 - Przerwa na lunch 15:30 - Praca praktyczna cd: Przeniesienie rejestracji z łuku twarzowego do artykulatora Ustawienie modeli szczęki i żuchwy w CR Wykonanie szyny relaksacyjnej wg. rejestratów indywidualnych Porównanie szyny relaksacyjnej wykonanej wg. wartości średnich i indywidualnych Dyskusja 18:30 - Zakończenie kursu

1000 zł lub 800 zł (brutto) dla uczestników Kursu Artykulacji 7 punktów edukacyjnych

Miejsce: Łódź, Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

Termin: 01.12.2012 - 01.12.2012