Kalendarium

Szyny relaksacyjne - kurs praktyczny dla lekarzy i techników

Thumb_natrodent

Program kursu:

10:00 - Wykład teoretyczny:
• Sposoby rejestracji układu stomatognatycznego pacjenta
• Informacje niezbędne do indywidualizacji uzupełnień protetycznych
• Sposoby rejestracji Relacji Centralnej i Centralnej Okluzji
• Centralna relacja i jej znaczenie w planowaniu prac protetycznych i leczeniu szynowym
11:30 - Przerwa kawowa
• Rodzaje szyn i ich zastosowanie w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta
• Jak wykonać szynę która ma pomóc a nie zaszkodzić pacjentowi
• Jak wykorzystać szynę do planowania pracy protetycznej
• Podwyższenie zwarcia - "o ile milimetrów mogę podwyższyć zwarcie?"
• Szyna relaksacyjna - jej rola w diagnostyce stawowej
• Dlaczego pacjenci nie chcą nosić szyn?
13:00 - Przerwa kawowa
13:15 - Praca praktyczna:
• Szyna relaksacyjna wykonana w zwieraku i artykulatorze wg. Teorii Bonvilla (porównanie funkcjonalności szyn)
• Rejestracja pacjenta łukiem twarzowym
• Deprogramacja mięśniowa (Sliding Guide - rejestracja CR)
• Rejestracja dynamicznych parametrów stawowych pacjenta (Tor nachylenia drogi stawowej, Kąt Bennetta)
14:45 - Przerwa na lunch
15:30 - Praca praktyczna cd:
• Przeniesienie rejestracji z łuku twarzowego do artykulatora
• Ustawienie modeli szczęki i żuchwy w CR
• Wykonanie szyny relaksacyjnej wg. rejestratów indywidualnych
• Porównanie szyny relaksacyjnej wykonanej wg. wartości średnich i indywidualnych
• Dyskusja
18:30 - Zakończenie kursu

www.natrodent.pl

Miejsce: Szczecin

Termin: 10.11.2012 - 10.11.2012