Kalendarium

Szyny relaksacyjne - kurs praktyczny dla lekarzy i techników

Thumb_natrodent

Program kursu:

10:00 - Wykład teoretyczny:
Sposoby rejestracji układu stomatognatycznego pacjenta
Informacje niezbędne do indywidualizacji uzupełnień protetycznych
Sposoby rejestracji Relacji Centralnej i Centralnej Okluzji
Centralna relacja i jej znaczenie w planowaniu prac protetycznych i leczeniu szynowym
11:30 - Przerwa kawowa
Rodzaje szyn i ich zastosowanie w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta
Jak wykonać szynę która ma pomóc a nie zaszkodzić pacjentowi
Jak wykorzystać szynę do planowania pracy protetycznej
Podwyższenie zwarcia - "o ile milimetrów mogę podwyższyć zwarcie?"
Szyna relaksacyjna - jej rola w diagnostyce stawowej
Dlaczego pacjenci nie chcą nosić szyn?
13:00 - Przerwa kawowa
13:15 - Praca praktyczna:
Szyna relaksacyjna wykonana w zwieraku i artykulatorze wg. Teorii Bonvilla (porównanie funkcjonalności szyn)
Rejestracja pacjenta łukiem twarzowym
Deprogramacja mięśniowa (Sliding Guide - rejestracja CR)
Rejestracja dynamicznych parametrów stawowych pacjenta (Tor nachylenia drogi stawowej, Kąt Bennetta)
14:45 - Przerwa na lunch
15:30 - Praca praktyczna cd:
Przeniesienie rejestracji z łuku twarzowego do artykulatora
Ustawienie modeli szczęki i żuchwy w CR
Wykonanie szyny relaksacyjnej wg. rejestratów indywidualnych
Porównanie szyny relaksacyjnej wykonanej wg. wartości średnich i indywidualnych
Dyskusja
18:30 - Zakończenie kursu

Miejsce: Kraków

Termin: 13.10.2012 - 13.10.2012