Kalendarium

System Szklanych Podparć - szkolenie dla techników i lekarzy

Thumb_natrodent

Program kursu:

10:00 - Przywitanie, krótki wstęp
10:10-12:10 - Wykład teoretyczny:
• rys historyczny uzupelnień jednobrzeżnych z zastosowaniem systemu szklanych podparć
• "dlaczego szkło?" - właściwości szkła zastosowanego w systemie podparć
• wskazania i przeciwwskazania do zastosowania podparć
• przedstawienie wyników badań histopatologicznych i radiologicznych wraz z danymi statystycznymi dotyczących użytkowania szklanych podparć
• technologia wykonywania uzupełnień protetycznych z zastosowaniem szklanych podparć
• praktyczne aspekty zastosowania w procedurach laboratoryjnych i klinicznych
12:10-12:30 - Przerwa kawowa
12:30-14:30 - Praca praktyczna (dla techników)
Pokaz wykonawstwa laboratoryjnego dla lekarzy:
• wyznaczanie miejsca usytuowania podparcia na modelu
• obróbka termiczna podparcia szklanego
• przygotowanie podparcia pod filar uzupełnienia
• wiadomości dotyczące cementowania podparcia w pracy protetycznej
14:30 - Podsumowanie i zakończenie

www.natrodent.pl

Miejsce: Łódź, Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

Termin: 10.11.2012 - 10.11.2012