Kalendarium

Stres, pracoholizm, zespół wypalenia zawodowego, depresje, syndrom presuidydalny i samobójstwa w środowisku lekarzy stomatologów

Prowadzenie - dr n. med. Marek Bladowski, UWM w Olsztynie

1. STRES a. pojęcie stresu, rys historyczny b. stresory w stomatologii polskiej c. praca lekarza stomatologa jako źródło ekstremalnego stresu zawodowego d. umiejętność walki ze stresem 2. PRACOHOLIZM - UZALEŻNIENIE CZY PASJA? a. charakterystyka pracoholizmu b. osobowość pracoholika c. dynamika pracoholizmu w realiach stomatologii polskiej d. skala uzależnienia od pracy wg Bryan'a Robinsona - ankieta do wypełnienia i oceny przez uczestników szkolenia Przerwa 0,5 godziny 3. ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO a. rys historyczny b. czynniki sprzyjające ZWZ u polskich lekarzy stomatologów c. zależność między stresem zawodowym a wymiarami ZWZ u lekarzy stomatologów d. kwestionariusz ZWZ wg Kotowicz-Gears, Bladowskiego i Choszcza - ankieta do wypełnienia i oceny przez uczestników szkolenia 4. DEPRESJA a. czym jest depresja? b. definicje i rodzaje depresji c. maski depresji d. myślenie negatywne, myślenie pozytywne e. jak wydobyć się z depresji? f. skala depresji Hamiltona - badanie zjawiska i poziomu depresji w środowisku lekarzy stomatologów - ankieta do wypełnienia i oceny przez uczestników szkolenia Przerwa 0,5 godziny 5. SYNDROM PRESUICYDALNY (PRZEDSAMOBÓJCZY) a. czynniki składające się na syndrom presuicydalny b. cechy syndromu presuicydalnego c. behawioryzm osób zagrożonych samobójstwem d. czynniki ryzyka popełnienia samobójstwa 6. SAMOBÓJSTWO a. samobójstwo - określenia i definicje b. mity dotyczące samobójstw c. ulubione miejsca samobójców na świecie d. teorie samobójstw e. statystyki dotyczące metod i liczb samobójstw f. efekt Wertera - bohater werteryczny g. samobójstwa wśród lekarzy stomatologów Podsumowanie i dyskusja, wręczenie certyfikatów.

Koszt szkolenia 300 zł, za udział w kursie przysługują 3 punkty edukacyjne.

Miejsce: Warszawa, Poldent Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok. VI

Termin: 12.12.2012 - 12.12.2012