Kalendarium

Skarb w gabinecie – asystentka stomatologiczna część II

Thumb_poldent

9:00 Rejestracja uczestników

9:30 – 11:30 Część I teoretyczna

Radiologia dla higienistek - wszystko widoczne czarno na białym. Asystowanie podczas usuwania złamanych narzędzi.

Prowadzący: Dr Piotr Wujec
Krótka geneza i rys historyczny.
Rodzaje zdjęć rentgenowskich wykorzystywanych w stomatologii.
Rodzaje projekcji zdjęcia zębowego - podstawowe zasady ustawiania lampy i filmu.
Diagnostyka na podstawie zdjęć rtg - potwierdzenie wstępnej diagnozy.
Czytanie i interpretacja obrazów rentgenowskich - ciekawe przypadki czyli "co można zobaczyć w zębach".
Planowanie leczenia z wykorzystaniem rtg.
Przygotowanie narzędzi do zabiegu usuwania złamanego narzędzia.
Ustawienie zespołu lekarz-asysta w trakcie zabiegu.
Podawanie narzędzi w odpowiedniej sekwencji.
Rola asystentki podczas zabiegu.

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:15 Część II teoretyczna

Współczesne zadania asystentki w gabinecie stomatologicznym

Prowadzący: Hig. stom. Izabela Okunowicz
Przygotowanie gabinetu przed różnymi zabiegami stomatologicznymi (aseptyka, przygotowanie stanowiska w zależności od rodzaju zabiegu, planowanie dnia).
Przyjmowanie pacjenta - wizyta zaczyna się na długo przed zabiegiem (podejście do pacjentów 1 razowych, pacjenci na kolejne wizyty, pacjenci szczególnej uwagi).
Techniki czyszczenia i sterylizacji narzędzi.
Prowadzenie dokumentacji medycznej.
Zaopatrzenie gabinetu.

13:15-13:45 Ciepła przekąska

13:45-16:00 Część III teoretyczna

Prowadzący: Dr n. med. Joanna Słowik
Kontrola zachowania dziecka w gabinecie stomatologicznym:
Fazy rozwoju dziecka,
Psychologiczna kontrola lęku, farmakologiczne przygotowanie do zabiegów stomatologicznych,
Asystentka stomatologiczna w zespole stomatologicznym,
Komunikacja z dzieckiem i z rodzicami.
Ocena ryzyka wystąpienia próchnicy u niemowląt, dzieci I nastolatków.
Rola asystentki w ocenie ryzyka wystąpienia próchnicy u niemowląt, dzieci I nastolatków:
Badanie stomatologiczne niemowląt, dzieci I nastolatków,
Formularze oceny zagrożenia próchnicą niemowląt, dzieci i nastolatków,
Indywidualny plan wizyt kontrolnych,
Indywidualny program profilatyki Zdrowia Jamy Ustnej.
Monitorowanie rozwoju uzębienia mlecznego, mieszanego I stałego.
Monitorowanie rozwoju okluzji,
Badanie stomatologiczne dzieci 7- letnich na podstawie prostej skali wizualnej American Association of Orthodontists.

16:00-16:15 Przerwa kawowa

16:15-17:45 Część IV teoretyczna

Asysta stomatologiczna/higienistka – prawa ręka lekarza w gabinecie stomatologicznym. Wybrane przypadki w praktyce.

Prowadzący: Dr n. med. Magdalena Borawska-Wilczyńska
Nagłe stany endodontyczne
Instrumentarium endodontyczne – co powinno się znaleźć na asystorze w zależności od sytuacji klinicznej
Płyny płuczące kanał oraz inne płukanki chemiczne i leki – jakie stężenia, co z czym nie łączyć
ABC obsługi endometru i zestawów do maszynowej pracy w kanale – które elementy sterylizujemy, jak dezynfekujemy przed każdym pacjentem.
Urazy zębów – pierwsza pomoc, jak jej udzielić w różnych sytuacjach klinicznych.
Piaskowanie – technika pracy ssakami krok po kroku
właściwe ułożenie ssaka w zależności od sektora jamy ustnej
błędy popełniane podczas pracy ssakami

17:45-18:00 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Miejsce: Miejsce zostanie podane przy zgłoszeniu

Termin: 13.10.2012 - 13.10.2012