Kalendarium

Rozwiązywanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora

Program szkolenia:

10:00 - Przywitanie, krótki wstęp

10:15 -Wykład teoretyczny:
        - zasady artykulacji
        - teoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych
        - porównanie różnych systemów artykulacyjnych
        - sposoby rejestracji stawowej pacjenta (omówienie systemów analogowych i elektronicznych)
        - przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji

12.15 - Przerwa kawowa

12.30 - Praca praktyczna (część kliniczna) :
        - rejestracja relacji szczękowo- czaszkowej łukiem twarzowym
        - pobranie rejestracji indywidualnych pacjenta - katy Bennetta, kąt nachylenia toru drogi stawowej
        - Sliding guide- deprogramacja mięśni pacjenta
        - rejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji - porównanie

14.30 - Przerwa na posiłek

15:15 - Praca praktyczna cd. (część laboratoryjna) :
        - zamontowanie modeli gipsowych w/g rejestracji indywidualnych w artykulatorze
        - porównanie montażu modeli w artykulatorze w/g rejestracji indywidualnej i w/g parametrów średnich (teoria Bonvilla)
        - analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelach gipsowych

18:15 - Dyskusja, zakończenie szkolenia

Miejsce: Łódź, Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

Termin: 06.10.2012 - 06.10.2012