Kalendarium

Rozwiązanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora

 

Program kursu: 10:00 - Przywitanie, krótki wstęp 10:15 - Wykład teoretyczny: zasady artykulacji teoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych porównanie różnych systemów artykulacyjnych sposoby rejestracji stawowej pacjenta (omówienie systemów analogowych i elektronicznych) przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji 12.15 - Przerwa kawowa 12.30 - Praca praktyczna (część kliniczna): rejestracja relacji szczękowo- czaszkowej łukiem twarzowym pobranie rejestracji indywidualnych pacjenta - katy Bennetta, kąt nachylenia toru drogi stawowej Sliding guide - deprogramacja mięśni pacjenta rejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji - porównanie 14.30 - Przerwa na posiłek 15:15 - Praca praktyczna cd. (część laboratoryjna): zamontowanie modeli gipsowych w/g rejestracji indywidualnych w artykulatorze porównanie montażu modeli w artykulatorze w/g rejestracji indywidualnej i w/g parametrów średnich (teoria Bonvilla) analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelach gipsowych 18:15 - Dyskusja, zakończenie szkolenia

Cena kursu: 550 zł od osoby (brutto) 7 punktów edukacyjnych

Miejsce: Kielce

Termin: 01.12.2012 - 01.12.2012