Kalendarium

Rozwiązanie problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora

Thumb_natrodent

Program kursu:
10:00 - Przywitanie, krótki wstęp
10:15 - Wykład teoretyczny: zasady artykulacjiteoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych
porównanie różnych systemów artykulacyjnychsposoby rejestracji stawowej pacjenta (omówienie systemów analogowych i elektronicznych)
przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji
12.15 - Przerwa kawowa
12.30 - Praca praktyczna (część kliniczna): rejestracja relacji szczękowo- czaszkowej łukiem twarzowympobranie rejestracji indywidualnych pacjenta - katy Bennetta, kąt nachylenia toru drogi stawowej
Sliding guide - deprogramacja mięśni pacjentarejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji - porównanie
14.30 - Przerwa na posiłek
15:15 - Praca praktyczna cd. (część laboratoryjna): zamontowanie modeli gipsowych w/g rejestracji indywidualnych w artykulatorzeporównanie montażu modeli w artykulatorze w/g rejestracji indywidualnej i w/g parametrów średnich (teoria Bonvilla)analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelach gipsowych
18:15 - Dyskusja, zakończenie szkolenia

www.natrodent.pl

Miejsce: Białystok

Termin: 24.11.2012 - 24.11.2012