Kalendarium

Różne rodzaje koron na różnych podbudowach – wskazania kliniczne i wykonanie

PROGRAM

10.00-12.00  Wykład

 • Wykład omawiający wykonany zabieg szlifowania zębów (ok. 2 godz.)
 • omówienie rodzajów stopni i preparacji zębów przy wykonywaniu koron ceramicznych
 • retrakcja dziąsła przy pomocy nici retrakcyjnych (dwie warstwy) przed pobraniem wycisku
 • rodzaje wierteł zalecanych do szlifowania zębów ze stopniem prostym i zaokrąglonym
 • rodzaje mas wyciskowych i ich zastosowanie oraz możliwości popełnienia błędu
 • omówienie zasad artykulacji
 • wykonanie koron czasowych natychmiastowych w jamie ustnej pacjenta
 • ostateczne osadzanie i cementowanie koron ceramicznych na zębie.
 • podstawowe zasady współpracy z technikiem dentystycznym.

          PRZERWA KAWOWA

 • Prawidłowa pozycja pracy – podstawowe zasady ergonomii
 • Szlifowanie zębów – pokaz live na fantomie
 • Wstępne omówienie rodzaju pracy, kształtu zębów i koloru zębów
 • Preparacja zębów:
 • wstępne szlifowanie
 • zakładanie pierwszej warstwy nitki retrakcyjnej
 • ostateczne szlifowanie zębów pod koronę pełnoceramiczną ze stopniem prostym i założenie drugiej warstwy nici retrakcyjnej

             OBIAD

 • odkażenie i zabezpieczenie zęba przed wpływami środowiska jamy ustnej
 • wyciski masami silikonowymi pola protetycznego i zębów przeciwstawnych masą alginatową
 • pomiary artykulacyjne
 • wykonanie koron natychmiastowych z mas kompozytowych i osadzenie ich na cement  tymczasowy

 

13.00- 17.00 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Szlifowanie zębów na fantomach przez uczestników kursu , prawidłowa pozycja lekarza przy zabiegu protetycznym
Wykorzystanie mikrosilnika elektrycznego z końcówką przyspieszającą i zalety jego stosowania. Nauka podglądu pola protetycznego w lusterku stomatologicznym. Podsumowanie zabiegów z dyskusją (0,5 godz.).

Wykładowca: LEK. STOM. JERZY PYTKO

więcej informacji

Miejsce: Łódź, Instytut Stomatologii, ul. Pomorska 251, sala fantomowa 133

Termin: 13.10.2012 - 13.10.2012