Kalendarium

Recesje dziąsłowe - dwudniowe warsztaty praktyczne z zabiegami z udziałem pacjentów i ćwiczeniami na głowach zwierzęcych

Thumb_astratech_dental

Program kursu obejmuje zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat:

  1. etiologii recesji
  2. kwalifikacji pacjenta do leczenia i oceny ryzyka
  3. technik zabiegowych oraz czynników warunkujących ich wybór
  4. technik zakładania szwów
  5. instrumentarium do mikrochirurgii
  6. opieki pozabiegowej

Miejsce: Praktyka Stomatologiczna , Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Termin: 07.09.2012 - 08.09.2012