Kalendarium

Recesje dziąsłowe

Program kursu obejmuje zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat:

  • etiologii recesji
  • kwalifikacji pacjenta do leczenia i oceny ryzyka
  • technik zabiegowych oraz czynników warunkujących ich wybór
  • technik zakładania szwów
  • instrumentarium do mikrochirurgii
  • opieki pozabiegowej

Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Termin: 07.09.2012 - 08.09.2012