Kalendarium

PRZYGOTOWANIE TKANEK PRZYZĘBIA DO LECZENIA PROTETYCZNEGO - PERIO VI

 

Prowadzący szkolenie: dr n. med. Wojciech Bednarz
Miejsce kursu: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 11
Koszt uczestnictwa: 1000 zł
 
Część teoretyczna (3 godz.):
Diagnostyka tkanek przyzębia
Zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego z tkankami przyzębia
Reguły periodontologiczne obowiązujące w leczeniu protetycznym
Reguły protetyczne obowiązujące w chorobach przyzębia
Prezentacja przypadków
 
PRZERWA KAWOWA
 
Część praktyczna (3 godz.):
(z przekazem video na salę seminaryjną):
Zabieg chirurgiczny przygotowujący podłoże protetyczne

Miejsce: Rzeszów

Termin: 12.04.2013 - 12.04.2013