Kalendarium

PRZYGOTOWANIE TKANEK PRZYZĘBIA DO LECZENIA PROTETYCZNEGO

Część teoretyczna (3 godz.):
1. Diagnostyka tkanek przyzębia
2. Zasady postępowania profilaktyczno-leczniczego z tkankami przyzębia
3. Reguły periodontologiczne obowiązujące w leczeniu protetycznym
4. Reguły protetyczne obowiązujące w chorobach przyzębia
5. Prezentacja przypadków
PRZERWA KAWOWA

Część praktyczna (3 godz.):
(z przekazem video na salę seminaryjną):
1. Zabieg chirurgiczny przygotowujący podłoże protetyczne

www.wojciechbednarz.pl

Miejsce: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "MEDIDENT" ul. Okulickiego 19, 38-300 Gorlice

Termin: 16.11.2012 - 16.11.2012