Kalendarium

Promocja zdrowia w chirurgii stomatologicznej

koszt: szkolenie bezpłatne

godz.: szczegółowy plan dostępny u organizatora

prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz 

ilość punktów edukacyjnych:

zapisy: http://www.cmkp.edu.pl/str/kursy.php?kat=150&rok=2013&hdr=spec

program:

Kurs specjalizacyjny: dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii stomatologicznej.

Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chirurgii Stomatologicznej, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz 

Zgłoszenia na kurs: mgr Magdalena Świątek - Sekretariat Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, Pawilon 11B, tel. 22/ 502-12-42, fax: 22/ 502-21-53, e-mail:magdalena.swiatek@wum.edu.pl

Płatność: Kurs bezpłatny

Miejsce: Zakład Chirurgii Stomatologicznej ul. Nowogrodzka 59 02-006 Warszawa

Termin: 04.11.2013 - 08.11.2013