Kalendarium

PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWO-KOSTNE - LECZENIE CHIRURGICZNE

 

Część teoretyczna (2 godz.):
Algorytmy leczenia chirurgicznego chorób przyzębia
Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego
Resekcyjne leczenie chirurgiczne
Regeneracyjne leczenie chirurgiczne
Postępowanie pozabiegowe
PRZERWA KAWOWA
 
Część praktyczna (4 godz.):
(z przekazem video na salę seminaryjną):
Zabieg płatowy z użyciem biomateriału kościozastępczego
Zabieg sterowanej regeneracji tkanek przyzębia
 

Miejsce: Gorlice

Termin: 19.04.2013 - 19.04.2013