Kalendarium

PROBLEMY ŚLUZÓWKOWO-DZIĄSŁOWE - LECZENIE CHIRURGICZNE

Część teoretyczna (2 godz.):
1. Anatomia i fizjologia błony śluzowej jamy ustnej. Diagnostyka kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego
2. Zabiegi na wędzidełkach warg i języka
3. Metody pobierania przeszczepów z podniebienia twardego, instrumentarium, szycie
4. Zabiegi chirurgiczne poszerzające i pogrubiające dziąsło właściwe
5. Zabiegi wydłużania korony klinicznej zęba
PRZERWA KAWOWA
Część praktyczna (4 godz.):
(z przekazem video na salę seminaryjną):
1. zabieg frenuloplastyki
2. zabieg wydłużania korony klinicznej zęba
3. zabieg augmentacji dziąsła

Miejsce: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "MEDIDENT", ul. Okulickiego 19, 38-300 Gorlice

Termin: 14.09.2012 - 14.09.2012