Kalendarium

Praktyczne zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora do analizy i planowania prac protetycznych

Thumb_natrodent

Program kursu:

10:00 - Przywitanie, krótki wstęp
10:15 - Wykład teoretyczny:
• zasady artykulacji
• teoretyczne podstawy rejestracji parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych
• porównanie różnych systemów artykulacyjnych
• sposoby rejestracji stawowej pacjenta (omówienie systemów analogowych i elektronicznych)
• przyczyny problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza dentysty i technika dentystycznego oraz sposoby ich eliminacji
12.15 - Przerwa kawowa
12.30 - Praca praktyczna (część kliniczna):
• rejestracja relacji szczękowo- czaszkowej łukiem twarzowym
• pobranie rejestracji indywidualnych pacjenta - katy Bennetta, kąt nachylenia toru drogi stawowej
• Sliding guide - deprogramacja mięśni pacjenta
• rejestracja Centralnej Relacji i Centralnej Okluzji - porównanie
14.30 - Przerwa na posiłek
15:15 - Praca praktyczna cd. (część laboratoryjna):
• zamontowanie modeli gipsowych w/g rejestracji indywidualnych w artykulatorze
• porównanie montażu modeli w artykulatorze w/g rejestracji indywidualnej i w/g parametrów średnich (teoria Bonvilla)
• analiza pierwszych kontaktów i ich usuwanie na modelach gipsowych
18:15 - Dyskusja, zakończenie szkolenia

Miejsce: Katowice

Termin: 20.10.2012 - 20.10.2012