Kalendarium

Praktyczne zakładanie koferdamu

Thumb_poldent

Część teoretyczna (1h):
1. wady i zalety stosowania koferdamu.
2. kliniczne przypadki, w których bezwzględnie należy stosować koferdam.
3. zakładanie koferdamu krok po kroku w endodoncji, odbudowie estetycznej.
4. Trudność z jakimi można się spotkać i jak sobie z nimi poradzić.

Część praktyczna (2h):
Praktyczne zakładanie koferdamu - ćwiczenia na fantomach.
1. Zastosowanie Koferdamu podczas leczenia endodontycznego.
2. Odizolowanie odcinka przedniego przed odbudową estetyczną.
3. Skuteczność leczenia periodontologicznego – szynowanie w koferdamie.
4. Różnice w odizolowaniu przed odbudową estetyczną w odcinku bocznym.
5. Zastosowanie Koferdamu w protetyce.
6. Pytania, dyskusja.

www.poldent.pl

Miejsce: Firma Poldent Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80 lok. VI, 00-175 Warszawa

Termin: 10.11.2012 - 10.11.2012