Kalendarium

Praktyczne kursy dla dentystów - ćwiczenia z pacjentami - Endodoncja III - rozwiązywanie trudnych problemów w leczeniu endodontycznym i retreatment

Thumb_dentist

www.kursydentist.pl

Miejsce: Dentist, Kraków, Pl. Inwalidów 7/5

Termin: 09.11.2012 - 09.11.2012