Kalendarium

Praktyczna radiologia. Przygotowanie dokumentacji radiologicznej. Techniki wykonywania zdjęć w praktyce. Audyt wewnętrzny.

Thumb_esdent

1. Techniki wykonywania zdjęć wykład + warsztaty praktyczne w gabinecie
Podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w procesie obrazowania na poziomie stomatologii
zaawansowane techniki obrazowania,
Szczegółowy opis technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych
Pantomogramy;
Zdjęcia zębowe;
Zdjęcia zgryzowe;
Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe;
Zdjęcia cefalometryczne - tele-boczne czaszki, PA i AP czaszki;
Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych.
najczęstsze błędy techniczne i artefakty pojawiające się na obrazach radiologicznych

2 Procedury postępowania w pracowni Rtg dla lekarzy praktyków
Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu medycznego
Sposoby i środki zapewniające bezpieczeństwo pracy przy wykorzystywaniu promieniowania jonizującego
Odpowiedzialność personelu wobec pacjentów z tytułu użycia promieniowania rentgenowskiego
Czynniki wpływające na wartość otrzymywanej dawki przez pacjenta

3 Przepisy i dokumentacja medyczna związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego.
Analiza aktów prawnych mających istotne znaczenie w ochronie radiologicznej w stomatologii
Program Zapewnienia Jakości
System zarządzania jakością w stomatologii
Aparatura rentgenowska a wymagania ustawowe/prawne

4 Adaptacja pracowni stomatologicznej pod katem aparatury rentgenowskiej w świetle wymagań prawnych - najczęstsze problemy
zakup aparatury rtg – świadomość i odpowiedzialność
wymagania organów wydających zezwolenie
wymagania klienta względem sprzedawcy
dokumentacja niezbędna w procesie wydania decyzji na stosowanie aparatury rtg przez PWIS

Miejsce: Wrocław, Pomarańczowa 8, sala wykładowa

Termin: 29.09.2012 - 29.09.2012