Kalendarium

Praktyczna radiologia. Przygotowanie dokumentacji radiologicznej. Techniki wykonywania zdjęć w praktyce. Audyt wewnętrzny

Przygotowanie dokumentacji radiologicznej. Techniki wykonywania zdjęć w praktyce. Audyt wewnętrzny.

Czas: 10.00 – 16.30

1. Techniki wykonywania zdjęć wykład + warsztaty praktyczne w gabinecie

 • Podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w procesie obrazowania na poziomie stomatologii
 • zaawansowane techniki obrazowania,
 • Szczegółowy opis technik wykonywania zdjęć wewnątrzustnych
 • Pantomogramy;
 • Zdjęcia zębowe;
 • Zdjęcia zgryzowe;
 • Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe;
 • Zdjęcia cefalometryczne - tele-boczne czaszki, PA i AP czaszki;
 • Zdjęcia stawów skroniowo-żuchwowych.
 • najczęstsze błędy techniczne i artefakty pojawiające się na obrazach radiologicznych

2 Procedury postępowania w pracowni Rtg dla lekarzy praktyków
Ochrona radiologiczna pacjenta i personelu medycznego

 • Sposoby i środki zapewniające bezpieczeństwo pracy przy wykorzystywaniu  promieniowania jonizującego
 • Odpowiedzialność personelu wobec pacjentów z tytułu  użycia promieniowania rentgenowskiego
 • Czynniki wpływające na wartość otrzymywanej dawki  przez pacjenta

3 Przepisy i dokumentacja medyczna związana  ze stosowaniem promieniowania jonizującego.

 • Analiza aktów prawnych mających istotne znaczenie w ochronie radiologicznej w stomatologii
 • Program Zapewnienia Jakości
 • System zarządzania jakością w stomatologii
 • Aparatura rentgenowska a wymagania ustawowe/prawne

4 Adaptacja pracowni stomatologicznej pod katem aparatury rentgenowskiej w świetle wymagań prawnych -  najczęstsze problemy

 • zakup aparatury rtg – świadomość i odpowiedzialność
 • wymagania organów wydających zezwolenie
 • wymagania klienta względem sprzedawcy
 • dokumentacja niezbędna w procesie wydania decyzji na stosowanie aparatury rtg przez  PWIS

 

więcej informacji

Miejsce: Wrocław, Pomarańczowa 8, sala wykładowa

Termin: 29.09.2012 - 29.09.2012