Kalendarium

Ponowne leczenie kanałowe - Jak sprostać największemu wyzwaniu w endodoncji?

Thumb_poldent

Część teoretyczna (3h):
1. Kiedy ponownie wchodzić w kanały a kiedy nie – wskazania i przeciwskazania do ponownego leczenia endodontycznego
2. Badanie podmiotowe, przedmiotowe i radiologiczne – najważniejsze wskazówki przed rewizją kanałów.
3. Idealny dostęp do światła kanału – warunkiem poprawnego przeprowadzenia ich rewizji
4. Usunięcie wypełnienia pierwotnego z kanałów
a. Techniki palcowe i maszynowe – przegląd wybranych z komentarzem
b. Płyny do usuwania zawartości z kanałów – omówienie wskazań, składu, mechanizmu i skuteczności działania
5. Infekcje wewnątrzkanałowe: pierwotne, wtórne, przetrwałe – przyczyny
a. Specyfika budowy anatomicznej, błędy proceduralne śródzabiegowe
b. Walka z infekcją wewnątrzkanałową na drodze mechanicznej i chemicznej – jakie płukanki wybrać, protokół płukania w re-endo
6. Perforacje – najczęstsze powikłanie w trakcie ponownego leczenia endodontycznego
a. Rodzaje perforacji i zapobieganie im
b. Leczenie perforacji - techniki i materiały
7. Złamane narzędzie w kanale – najpoważniejsza przeszkoda w rewizji kanału

Część praktyczna (1h):
1. Zapoznanie się kursantów z systemem maszynowym GPR NV system do usuwania gutaperki z kanału.
2. Samodzielne usuwanie przez kursantów wypełnień z kanałów systemem GPR NV, z zastosowaniem właściwego protokołu płukania.

Miejsce: Firma Poldent Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80 lok. VI, 00-175 Warszawa

Termin: 24.10.2012 - 24.10.2012