Kalendarium

Planowanie prac protetycznych w wybranych sytuacjach klinicznych

Thumb_esdent Klasyfikacja braków wg Kennedy'ego.
Omówienie możliwości uzupełnień protetycznych w poszczególnych klasach.
Ukształtowanie przęsła mostu a efekt kosmetyczny.

Miejsce: Warszawa, Ośrodek konferencyjny "Galeria na Kole", ul. Ciołka 16, sala wykładowa

Termin: 15.09.2012 - 15.09.2012