Kalendarium

PLANOWANIE LECZENIA IMPLANTO-PROTETYCZNEGO

  1. 1. Wskazania do leczenia implantami.
   Wiedza lekarza przekłada się na zrozumienie i akceptację planu leczenia przez pacjenta.
   • Odtworzenie prawidłowego wyglądu pacjenta
   • Odtworzenie funkcji
   • Estetyka
   • Mowa
   • Zdrowie ogólne, fizyczne i psychiczne
  2. 2. Budowa anatomiczna szczęki i żuchwy, podkreślenie aspektów kluczowych dla implantacji.
   Budowa kości i tkanki miękkiej zębów; ukrwienie, unerwienie:
   • Klasyfikacja, ocena gęstości, zaniki kości
   • Zmiany anatomiczne i fizjologiczne związane z bezzębiem i utratą zębów
  3. 3. Rodzaje implantów ? terminologia, różnice i właściwości (kształt, powierzchnia, wielkość, połączenie z łącznikiem, kontur) co wybrać dla właściwego pacjenta?


Lunch: 13.00 - 14.00.

 1. 4. Diagnostyka.
  • Badanie wewnątrzustne
  • Techniki obrazowania? PX, TK (CBCT), RVG
  • Możliwości, ograniczenia każdej techniki obrazowania
 2. 5. Teoria nacisku i napięcia (stress & strain) w implantologii.
  • Jak osiągnąć długoterminowy sukces w leczeniu implantologicznym
  • Zrozumienie różnic pomiędzy zębem naturalnym a implantem i różnego ich wpływu na kość
  • Czynniki ryzyka w nadmiernym obciążeniu i uzupełnień protetycznych na implantach
 3. 6. Opcje protetyczne w implantologii u pacjenta z uzębieniem częściowym i bezzębiem całkowitym
  • Korony
  • Mosty
  • Overdentures
 4. 7. Na co może pozwolić sobie lekarz w klinice i szpitalu, a jakie leczenie może podjąć lekarz w prywatnej praktyce?
 

Dzień 2

29.09.2012 Sobota 9.00 - 17.00

  1. 1. Planowanie leczenia z uwzględnieniem czynników anatomicznych:
   • Gęstość kości, odcinki odpowiedzialne za napięcie mechaniczne prowadzące do złamania
   • Pozycja i ilość implantów
   • Rozmiar implantów (jaki ma to wpływ na sukces w leczeniu?)
   • Dostępna (istniejąca) kość a plan leczenia
   • Zrozumienie ukrwienia szczęki i żuchwy dla zabiegu
  2. 2. Planowanie przedimplantacyjne.
   • Modele diagnostyczne: szablony chirurgiczne, wax-up, artykulacja
   • Zdjęcia aparatem cyfrowym, elementy kluczowe dla estetyki
  3. 3. Przygotowanie przedzabiegowe pacjenta
   • Zalecane leki
   • Higiena
   • Leczenie zmian perio
   • Odstawienie leków i parafarmaceutyków
  4. 4. Ryzyko związane z drogami infekcji (głowa i szyja) związanymi z zabiegiem chirurgiczno-implantologicznym.
  5. 5. Od jakich przypadków rozpocząć swoje pierwsze zabiegi chirurgiczne?


Lunch: 13.00 - 14.00.

 1. 6. Prosta implantologia (tylny odcinek szczęki i żuchwy).
 2. 7. Rodzaje implantacji:jednoetapowe, dwuetapowe, płatowe, bezpłatowe.
  • Zalety i wskazania do jednoetapowego vs. dwuetapowego zabiegu chirurgicznego
  • Procedury bezpłatowe
  • Procedury płatowe - kształt płata w odcinku bocznym i odcinku przednim ze względów estetycznych- jaki ma wpływ na ostateczny wynik estetyczny?
 3. 8. Techniki szycia, rodzaje szwów, rodzaje nici i igieł, jakie wskazania w danym zabiegu?
 4. 9. Utrzymanie w dobrym stanie uzupełnień na implantach.
  • Czynniki wpływające na stany zapalne (perimplantitis), utrata kości, co jest normą a co patologią?
  • Wpływ higieny pacjenta - odpowiedzialność pacjenta
  • Odpowiedzialność lekarza - jasne reguły gwarancji
  • Czynniki chemoterapeutyczne (antybiotyk ogólnie i miejscowo)
  • Leczenie stanów zapalnych przy implantach (chirurgicznie, mechanicznie, leki)
 5. 10. Co obecnie nazywamy sukcesem w leczeniu implantologicznym?

Czy wystarczy, że implant jest stabilny?
Coraz większy nacisk na walory estetyczne w porównaniu z implantacją 10-20 lat temu.

 

ZABIEG NA ŻYWO (LIVE SURGERY) W PIERWSZYM LUB DRUGIM DNIU SESJI- przekaz multimedialny z gabinetu na salę wykładową.

 

Dzień 3

30.09.2012 Niedziela 9.00 - 16.00

WARSZTATY

 1. Warsztat I
  • 1. Wykonanie badań PX, RVG
  • 2. Wykonanie badania CT
  • 3. Analiza i porównanie informacji we wszystkich rodzajach badań,
  • 4. Co powinien wiedzieć lekarz?
 2. Warsztat II
  Planowanie na modelach wykonanie mock-up-ów.
 3. Warsztat III
  INSTRUMENTARIUM - omówienie potrzebnych narzędzi do zabiegów.
 4. Warsztat IV
  Plan leczenia pacjentów uczestników kursu (max 4 przypadki, zgłoszone wcześniej)- każdy lekarz może przynieść wyniki badań CT, PX i RVG oraz modele diagnostyczne do wspólnej analizy i ustaleniu planu leczenia.

W każdym dniu sesji od 2 do 4 przerw kawowych i lunch od 1300 do 1400

Miejsce: Sosnowiec

Termin: 28.09.2012 - 30.09.2012