Kalendarium

Planowanie i zarządzanie odbudowami protetycznymi u pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia na implantach - dwudniowe warsztaty praktyczne

Thumb_astratech_dental

Program kursu
1. Przypomnienie podstawowych pojęć gnatofizjologicznych w ujęciu klinicznym - maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna, poślizg centryczny, przeszkody artykulacyjne, pivoty.
2. Biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów dysfunkcyjnych.
3. Koncepcje zwarcia związane z warunkami okluzyjnymi u pacjenta - okluzja oparta na zębach naturalnych, na zębach naturalnych i implantach, oparta wyłącznie na uzupełnieniach na implantach.
4. Analiza kinematyki ruchów żuchwy (elektroniczna) i sposoby wyznaczania parametrów ruchów żuchwy potrzebnych do zaprogramowania artykulatora.
5. Rola elektromiografii powierzchniowej w analizie pacjentów z zwiększonym napięciem mięśniowym.
6. Deprogramacja pacjenta - kiedy ma sens i w jakich sytuacjach
7. Praca z łukiem twarzowym i dobór artykulatora w zależności od rodzaju projektowanego uzupełnienia protetycznego.
8. Sposoby uniknięcia przekłamań w fazie rejestracji zwarcia i przeniesienia informacji do laboratorium.
9. Metody korekty zwarcia na uzupełnieniach protetycznych na implantach przed ostatecznym oddaniem pracy. (klasyczna i elektroniczna)
10. Sposoby kontroli zwarcia na wizytach kontrolnych.
11. Bruksizm a implanty - uwarunkowania diagnostyczno-lecznicze.
12. Sposoby diagnozowania bruksizmu i opcje leczenia pacjentów implantowych z bruksizmem.
13. Szynoterapia - rodzaje szyn, wskazania, przeciwwskazania
14. Część praktyczna. Rejestracja zwarcia, rejestracja parametrów kinematycznych i zaprogramowanie artykulatora, badanie elektromiograficzne, korekta zwarcia (klasyczna i wspomagana elektronicznie) Pokaz wykonawstwa szyny stabilizacyjnej typu Michigan oraz oddanie i dopasowanie jej u pacjenta.

Kurs dwudniowy:
— dzień pierwszy - wykłady
— dzień drugi - warsztaty praktyczne i demonstracja pracy z pacjentem. (w warunkach gabinetowych lub jako zarejestrowany pokaz z płyt DVD)

www.astratechdental.pl

Miejsce: Przychodnia Stomatologiczna Kodent Joanna i Błażej Szczerbaniewicz ul. Wręczycka 44/46, 42-200 Częstochowa

Termin: 16.11.2012 - 17.11.2012