Kalendarium

Pierwsza pomoc stomatologiczna: Praktyczne ćwiczenia reagowania w sytuacjach narażenia życia w gabinecie

Patronat Forum Stomatologii PraktycznejWielu z Państwa ostatnie zajęcia z pierwszej pomocy odbyło podczas studiów. A przecież nagłe omdlenia czy krwotoki w gabinetach stomatologicznych nie należą do rzadkości. Czy czujesz się niepewnie na myśl o potrzebie resuscytacji pacjenta?
Czy wiesz jakie są Twoje obowiązki jako lekarza w przypadku zasłabnięcia pacjenta i konsekwencje nieprawidłowego udzielenia pomocy?
Czy posiadasz niezbędny sprzęt w gabinecie, a Twój personel jest został odpowiednio przygotowany?
Jeśli odpowiedz na któreś z tych pytań brzmi NIE- to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 

 

Miejsce i termin szkolenia

Data: 20.07.2013
Godzina: 10:00-16:00
Miejsce: Poznań
Zapisy pod adresem: http://www.centrumkompetencji.pl/szczegoly_szkolenia_567.html
 

Program szkolenia

 1. „Prewencja”, czyli jakie wymagania odnośnie sprzętu narzuca na nas prawo, a co po prostu warto mieć w gabinecie stomatologicznym.
 2. Ocena stanu pacjenta ABCD- przedstawimy aktualne standardy  badania  zgodne m. in. z wytycznymi  Europejskiej Rady Resuscytacji.
 3. BLS/Basic Life Support/ i AED/Automated External Defibrillation – resuscytacja bezprzyrządowa oraz przyrządowa u osób dorosłych oraz dzieci
 • Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 • Wentylacja za pomocą pocket mask i worka samorozprężalnego
 • Tlenoterapia bierna
 • Pozycja bezpieczna


Ćwiczenia i symulacje na fantomach przy użyciu sprzętu - sprawdź czy potrafisz wykonać w praktyce wszystkie kroki , jakie należy podjąć w sytuacji narażenia życia, przed przybyciem karetki.

 1. Wstrząs anafilaktyczny- jak rozpoznać  objawy reakcji alergicznej i jak należy postępować  w zależności od natężenia objawów.
 2. Stany nagłe:
 • postępowanie w przypadku wystąpienia drgawek i omdlenia
 • prawidłowe diagnozowanie ostrego zespołu wieńcowego, hipoglikemii, hipertensji i udaru mózgu oraz opieka nad pacjentem tamowanie masywnego krwotoku przy ekstrakcji zęba.

 

Prelegent

Ratownik Medyczny Łukasz Ziemba, Ukończył studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne i posiada uprawnienie pedagogiczne do nauki zawodu. Pracował przez  5 lat w Państwowym Ratownictwie Medycznym na zespołach wyjazdowych S i P w Poznaniu. Nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu, kierunek ratownictwo medyczne oraz strażak na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego w Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Ratownik Medyczny Damian Morek, Ukończył studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne i przez  5 lat pracował w Państwowym Ratownictwie Medycznym na zespołach wyjazdowych S i P w Poznaniu. Obecnie zatrudniony na stanowisku ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w Poznaniu.

 

Koszt i rejestracja

Cena uczestnictwa: 349 zł netto
Rejestracja na szkolenie: formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Centrum Kompetencji Forum

Weź udział w szkoleniu

Miejsce: Poznań

Termin: 20.07.2013