Kalendarium

PERIO II: KLASYCZNA CHIRURGIA PRZYZĘBIA

koszt: 2400 zł

godz.: 10:00-18:00

prowadzący: dr med. dent. Arkadiusz J. Kuczek

ilość punktów edukacyjnych:

zapisy: www.ede.pl

program:

Dzień 1 Część teoretyczna. (Sobota 10.00 -18.00):    

 • Rozpoznanie wskazań do chirurgicznego leczenia stanów zapalnych przyzębia.
 • Aspekty periodontologiczne przy odbudowach protetycznych i leczeniu ortodontycznym.
 • Kroki przygotowawcze: co dokładnie potrzebuję?
 • Narzędzia zabiegowe, nici.
 • Podstawy biologiczne i podstawowe zasady chirurgiczne:
 • prowadzenie cięcia, techniki szycia, sposoby gojenia się ran
 • planowanie płatów: płat śluzówkowo-okostnowy, płat  śluzówkowy
 • Chirurgia twarda przyzębia:
 • zasady podstawowe, osteoplastyka, ostektomia
 • techniki chirurgii twardej przyzębia
 • planowanie płatów: dowierzchołkowo przesunięty płat śluzówkowo-okostnowy, płat podniebienny,
 • płat dystalny za ostatnimi zębami trzonowymi, płat mostowy; (ze względów dydaktycznych w tym miejscu będą się odbywać ćwiczenia służące pobieraniu przeszczepów łącznotkankowych)
 • tunelowanie, resekcje korzeni, hemisekcje,
 • chirurgiczne przedłużanie koron zębów z wykorzystaniem różnych technik płatowych.
 • Regeneracyjna chirurgia przyzębia:
 • - aspekty biologiczne gojenia się ran i regeneracji przyzębia
 • - możliwości i granice regeneracji przyzębia w przypadku zaników pionowych i odsłonięcia furkacji
 • - stosowanie błon, białek macierzy szkliwa, materiałów kostnych lub kościozastępczych
 • - różne mikrochirurgiczne techniki tworzenia płatów w celu zachowania brodawek i zamknięcia ran do rychłozrostu
 • Ograniczenia i powikłania w leczeniu chirurgicznym. Opieka pooperacyjna.

 

Dzień 2, Część praktyczna. (Niedziela 9.00 -14.00)

Warsztat praktyczny. Uczestnicy będą  wykonać ćwiczenia praktyczne na  preparatach zwierzęcych,  na podstawie wcześniej omawianych technik chirurgicznych.

Miejsce: Wrocław, Hotel Diament, ul. Muchoborska 10, sala wykładowa

Termin: 08.06.2013 - 09.06.2013