Kalendarium

OPRACOWANIE KANAŁÓW KORZENIOWYCH NA 3 SPOSOBY

 

data: 27.09.2014
koszt: 500 zł
punkty edukacyjne: 6

godz.: 10:00-15:30
prowadzący: lek. dent. Tomasz Kiełkowicz

rejestracja:
Andent, tel: 61 866 96 54 lub 61 865 08 91,
e:mail: kontakt@andent.com.pl lub andent@icpnet.pl

 

Część teoretyczna: 10:00-13:00
1. zasady nowoczesnej endodoncji w pigułce:
- standardy prawidłowego leczenia wg.Europejskiego Stowarzyszenia Endodontycznego
2.  jak pracować, by pewnie się czuć rozpoczynając pracę z narzędziami rotacyjnymi NiTi
3. zasady pracy oraz niezbędne wyposażenie
4. prawidłowy zasięg opracowania kanału korzeniowego:
-metody wyznaczania długości kanału
5. przegląd i porównanie różnych metod opracowania  kanałów pilnikami NiTi
6. dyskusja i wybór metody by czuć się pewnie pracując pilnikami NiTi
7. zasady pracy metodą crown-down z  wykorzystaniem pilników E5 ( Endostar Five)
-zalety systemu
-sekwencje pracy w kanałach prostych i zakrzywionych
8. zasady pracy metodą single lenght (jednej długości) z wykorzystaniem pilników HyFlex- pilniki ,w których dentysta sam ocenia wzrokiem ich stopień zużycia,
-cechy wyróżniające je na tle innych dostępnych pilników
-sekwencje pracy w trudniejszych kanałach 
9. Pilniki NiTi Two i ich wykorzystanie w wąskich trudniejszych kanałach

Część praktyczna: 13:00-15:00
1. Pokaz prowadzącego szkolenie, a następnie samodzielne opracowanie przez uczestników kursu kanałów w zębach po ekstrakcji:-
- metodą crown-down pilnikami E5 ( Endostar Five )
-metodą „pompowania" pilnikami Niti Two
-metodą single lenght pilnikami Hyflex

Dodatkowo dla chętnych: 15:00-15:30
1. Skuteczna nauka zakładania koferdamu w 1 minutę do leczenia endodontycznego

Uczestnicy części praktycznej proszeni są o przyniesienie przynajmniej dwóch zębów po ekstrakcji

Dla każdego uczestnika skrypt od prowadzącego kurs


 

 

Miejsce: ul. Jawornicka 8, wejście A, IV piętro, Poznań

Termin: 27.09.2014