Kalendarium

Opracowanie i wypełnianie kanałów korzeniowych w praktyce z zastosowaniem lup

Thumb_poldent

Część teoretyczna (2h 30min):
Anatomia jam zębowych
Leczenie jedno czy wielo wizytowe?
Techniki opracowania systemu kanałowego.
Metody udrażniania zobliterowanych kanałów.
Zasady endometrii kanałowej.
Rola płynów płuczących.
Techniki wypełniania systemu kanałowego metodą na zimno z zastosowaniem Guttaflow

Część praktyczna (1h 30min):
Zasady opracowywania kanałów korzeniowych systemem rotacyjnym Endostar w powiększeniu.
Odkryj zalety i wady wypełniania kanałów korzeniowych metodą płynnej gutaperki na zimno (praca materiałem Gutta Flow)
Nowość zastosowanie materiału Gutta Flow Auto Mix – aplikacja materiału bezpośrednio ze strzykawki do kanału.

Miejsce: Firma Poldent Sp. z o. o. , Al. Jana Pawła II 80 lok. VI, 00-175 Warszawa

Termin: 10.10.2012 - 10.10.2012