Kalendarium

Odbudowy protetyczne na implantach kurs dla zaawansowanych

 

Prowadzący:
Dr n. med. Jan Pietruski
 
Program kursu
Rodzaje rekonstrukcji protetycznych.
Biomechanika rekonstrukcji na implantach.
Połączenie implant/łącznik.
Pozycjonowanie implantów w zależności od rodzaju rekonstrukcji protetycznej oraz warunków okluzyjnych.
Okluzja a implanty.
Sposoby uniknięcia przeciążeń implantów. Zmodyfikowana anatomia powierzchni okluzyjnych.
Protetyka stała a ruchoma na implantach - kryteria decyzji.
Łączenie zębów i implantów w jednej konstrukcji.
Leczenie bezzębia.
Wyciski protetyczne, łyżka otwarta i zamknięta.
Wyciski, praca w rejonie estetycznym, odwzorowanie tkanek miękkich, opracowanie modeli roboczych.
Modele robocze - z maską dziąsłową lub bez.
Rejestracja zwarcia. Materiały do rejestracji zwarcia, wady, zalety, różnice.
Oddanie prac protetycznych na implantach.
Wizyty kontrolne
Część praktyczna. Wycisk z poziomu implantu na łyżce otwartej i zamkniętej. Rejestracja zwarcia. Opracowanie rejestratu. Wybrane etapy wykonywania uzupełnienia na implantach u pacjentów. Korekta przekłamania na etapie wycisku.
Przykłady rozległych rekonstrukcji implantoprotetycznych - postępowanie krok po kroku.
 
Kurs dwudniowy:
— dzień pierwszy - wykłady, demonstracja pracy z pacjentem
— dzień drugi - wykład, warsztaty praktyczne
 
 

Miejsce: Białystok

Termin: 18.04.2013 - 19.04.2013