Kalendarium

Odbudowy protetyczne na implantach - dwudniowe warsztaty praktyczne

Thumb_astratech_dental

Program kursu
1. Rodzaje rekonstrukcji protetycznych.
2. Biomechanika rekonstrukcji na implantach.
3. Połączenie implant/łącznik.
4. Pozycjonowanie implantów w zależności od rodzaju rekonstrukcji protetycznej oraz warunków okluzyjnych.
5. Okluzja a implanty.
6. Sposoby uniknięcia przeciążeń implantów. Zmodyfikowana anatomia powierzchni okluzyjnych.
7. Protetyka stała a ruchoma na implantach - kryteria decyzji.
8. Łączenie zębów i implantów w jednej konstrukcji.
9. Leczenie bezzębia.
10. Wyciski protetyczne, łyżka otwarta i zamknięta.
11. Wyciski, praca w rejonie estetycznym, odwzorowanie tkanek miękkich, opracowanie modeli roboczych.
12. Modele robocze - z maską dziąsłową lub bez.
13. Rejestracja zwarcia. Materiały do rejestracji zwarcia, wady, zalety, różnice.
14. Oddanie prac protetycznych na implantach.
15. Wizyty kontrolne
16. Część praktyczna. Wycisk z poziomu implantu na łyżce otwartej i zamkniętej. Rejestracja zwarcia. Opracowanie rejestratu. Wybrane etapy wykonywania uzupełnienia na implantach u pacjentów. Korekta przekłamania na etapie wycisku.
17. Przykłady rozległych rekonstrukcji implantoprotetycznych - postępowanie krok po kroku.

Kurs dwudniowy:
— dzień pierwszy - wykłady, demonstracja pracy z pacjentem
— dzień drugi - wykład, warsztaty praktyczne

Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Termin: 25.10.2012 - 26.10.2012