Kalendarium

Odbudowy protetyczne na implantach - dwudniowe warsztaty praktyczne

 1. Rodzaje rekonstrukcji protetycznych.
 2. Biomechanika rekonstrukcji na implantach.
 3. Połączenie implant/łącznik.
 4. Pozycjonowanie implantów w zależności od rodzaju rekonstrukcji protetycznej oraz warunków okluzyjnych.
 5. Okluzja a implanty.
 6. Sposoby uniknięcia przeciążeń implantów. Zmodyfikowana anatomia powierzchni okluzyjnych.
 7. Protetyka stała a ruchoma na implantach - kryteria decyzji.
 8. Łączenie zębów i implantów w jednej konstrukcji.
 9. Leczenie bezzębia.
 10. Wyciski protetyczne, łyżka otwarta i zamknięta.
 11. Wyciski, praca w rejonie estetycznym, odwzorowanie tkanek miękkich, opracowanie modeli roboczych.
 12. Modele robocze - z maską dziąsłową lub bez.
 13. Rejestracja zwarcia. Materiały do rejestracji zwarcia, wady, zalety, różnice.
 14. Oddanie prac protetycznych na implantach.
 15. Wizyty kontrolne
 16. Część praktyczna. Wycisk z poziomu implantu na łyżce otwartej i zamkniętej. Rejestracja zwarcia. Opracowanie rejestratu. Wybrane etapy wykonywania uzupełnienia na implantach u pacjentów. Korekta przekłamania na etapie wycisku.
 17. Przykłady rozległych rekonstrukcji implantoprotetycznych - postępowanie krok po kroku.

Miejsce: Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich ul. Waszyngtona 1/34, Białystok

Termin: 04.10.2012 - 05.10.2012