Kalendarium

Odbudowa pojedynczych braków mostami adhezyjnymi na włóknie szklanym z użyciem materiałów nanokompozytowych

koszt: 349 zł netto

godz.: 14:00-18:00

prowadzący: dr n. med. Ewa Jaskowska– Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 1985 r. Od 1990 roku prowadzi prywatną praktykę, ukierunkowaną na estetykę stomatologiczną. Współpracuje z Katedrą i Zakładem Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2005 roku na wydziale Lekarskim I obroniła rozprawę doktorską z zakresu wpływu lamp polimeryzacyjnych na stan antyoksydacyjny śliny i zdobyła tytuł doktora nauk medycznych.

ilość punktów edukacyjnych: 4

zapisy: https://www.centrumkompetencji.pl/wez_udzial_w_szkoleniu_526.html

program:

Techniki uzupełnień adhezyjnych powoli zdobywają coraz szersze grono zwolenników. To jedna z metod najczęściej wybieranych przez pacjentów do uzupełnień braków pojedynczego zęba.

Część teoretyczna- 1 godz.

Część praktyczna – 3 godz.

-   obudowa pojedynczego braku na modelu - metoda pośrednia (m.in. wyciski, wykonanie modelu z użyciem Registrado, wybór, pomiar i przygotowanie włókna, modelowanie techniką warstwową, osadzenie)

-   wykonanie mostu na modelu - metoda bezpośrednia (m.in. ocena warunków zgryzowych,  wybór techniki z lub bez przygotowania miejsc retencji, przygotowanie włókna, modelowanie)

Miejsce: Poznań

Termin: 31.05.2013 - 31.05.2013